155TG4 Teoretická geodézie 4 / úloha 5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 3: Řádek 3:
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==
Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice Topex/Poseidon v území vymezeném souřadnicemi <math>\phi</math>, <math>\lambda</math>. Data naleznete v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani] v souboru '''tg4ul5_fiaaa_lambbb.xxx''', kde '''xxx''' je číslo zadání a '''aaa''', '''bbb''' jsou zeměpisné souřadnice <math>\phi</math>[°], <math>\lambda</math>[°] jihozápadního rohu zájmové oblasti.
+
Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice Topex/Poseidon v území vymezeném souřadnicemi <math>\phi</math>, <math>\lambda</math>. Data naleznete v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani] v textovém souboru '''tg4ul5_fiaaa_lambbb.xxx''', kde '''xxx''' je číslo zadání a '''aaa''', '''bbb''' jsou zeměpisné souřadnice <math>\phi</math>[°], <math>\lambda</math>[°] jihozápadního rohu zájmové oblasti.
  
Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu (různou pro každý přelet). Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Z opravených výšek vypočtěte odlehlosti geoidu N ve všech subsatelitních bodech. Průběh geoidu v dané oblasti zobrazte.
+
Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu (různou pro každý přelet). Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Z opravených výšek vypočtěte odlehlost geoidu ve všech subsatelitních bodech. Průběh geoidu v dané oblasti zobrazte.
  
 
Práce bude obsahovat následující grafické přílohy:
 
Práce bude obsahovat následující grafické přílohy:
Řádek 16: Řádek 16:
 
==Dokumenty ke stažení==
 
==Dokumenty ke stažení==
 
Náhled všech přeletů družice Topex/Poseidon pro všechna zadání je k dispozici [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/altimetry_all_data.png zde].
 
Náhled všech přeletů družice Topex/Poseidon pro všechna zadání je k dispozici [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/altimetry_all_data.png zde].
 +
 +
 +
<!--
 +
==Název úlohy==
 +
Určení <math>C_{20}</math>
 +
 +
==Zadání úlohy==
 +
Na základě sekulárních variací rektascenze výstupního uzlu tří zadaných družic určete normovaný Stokesův parametr <math>C_{20}</math>. Pro určení časové derivace rektascenze výstupního uzlu použijte polynomickou aproximaci. Vliv sekulárních lunisolárních poruch zanedbejte; vliv periodických poruch bude vyloučen vyrovnáním při výpočtu hodnoty derivace.
 +
Potřebné ''NASA two line elements'' najdete v textových souborech '''satellite.xxx''' v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/c20/zadani ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/c20/zadani], kde '''satellite''' značí jméno družice a '''xxx''' příslušné číslo zadání.
 +
Vysvětlivky k dekódování formátu ''NASA two line elements'' jsou uvedeny v souboru '''TWODATA.txt''', který se nachází ve shodném adresáři jako datové soubory zadání.
 +
 +
==Numerické zadání==
 +
Pro výpočet hlavní poloosy dráhy družice použijte GM = <math>398600,4405.10^9 m^{3}.s^{-2}</math>.
 +
Při výpočtu <math>C_{20}</math> na základě časové změny rektascenze výstupního uzlu užijte rozměrový koeficient <math>a_0</math> = <math>a_e</math> = 6378137 m.
 +
 +
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na [[155TG4 Teoretická geodézie 4|hlavní stránce cvičení TG4]].
 +
-->
 
<!-- -->
 
<!-- -->
 
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 23. 4. 2018, 09:48

Název úlohy

Průběh geoidu z altimetrických měření

Zadání úlohy

Jsou dána redukovaná altimetrická měření na dvou vzestupných a dvou sestupných přeletech družice Topex/Poseidon v území vymezeném souřadnicemi , . Data naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/altimetrie/zadani v textovém souboru tg4ul5_fiaaa_lambbb.xxx, kde xxx je číslo zadání a aaa, bbb jsou zeměpisné souřadnice [°], [°] jihozápadního rohu zájmové oblasti.

Zjištěná výška družice je zatížena systematickou chybou, kterou považujte za konstantu (různou pro každý přelet). Velikost této chyby určete pro jednotlivé přelety nad daným územím na základě rozdílných hodnot v bodech křížení. Výpočet proveďte vyrovnáním podle zprostředkujících měření s podmínkou, aby součet oprav ze systematických chyb byl roven nule. Z opravených výšek vypočtěte odlehlost geoidu ve všech subsatelitních bodech. Průběh geoidu v dané oblasti zobrazte.

Práce bude obsahovat následující grafické přílohy:

  • zobrazení přeletů v dané oblasti včetně jednotlivých subsatelitních bodů použitých k výpočtu;
  • zobrazení průběhu geoidu v dané oblasti.

Numerické zadání

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na hlavní stránce cvičení TG4.

Dokumenty ke stažení

Náhled všech přeletů družice Topex/Poseidon pro všechna zadání je k dispozici zde.