155TG3 Teoretická geodézie 3 / úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „==Název úlohy== Hladinové plochy normálního pole ==Zadání úlohy== ;Příklad 4.1 Na základě definice normálního pole GRS80 určete průběh hl…“)
 
m
Řádek 1: Řádek 1:
 
==Název úlohy==
 
==Název úlohy==
Hladinové plochy normálního pole
+
Hladinové plochy normálního tíhového pole
  
 
==Zadání úlohy==
 
==Zadání úlohy==

Verze z 29. 10. 2014, 07:22

Název úlohy

Hladinové plochy normálního tíhového pole

Zadání úlohy

Příklad 4.1

Na základě definice normálního pole GRS80 určete průběh hladinových ploch pro dva případy referenční plochy: 1) uvážíte-li pouze člen ve sféricko-harmonickém rozvoji odpovídající rozlišení Clairautova sféroidu a 2) uvážíte-li členy , odpovídající rozlišení sféroidu Helmertova. Pro obě tělesa vypočtěte průběh hladinové plochy v nulové výšce a ve výšce H nad rovníkem. Na základě průběhu této dvojice hladinových ploch sledujte sbíhavost hladinových ploch daného tělesa a vyslovte závěr o gradientu sbíhavosti hladinových ploch obou zkoumaných sféroidů. Všechny výsledky znázorněte graficky v závislosti na zeměpisné šířce.

Příklad 4.2

Vypočtěte a zobrazte průběh normálního tíhového zrychlení na povrchu Clairautova a Helmertova sféroidu (za dosaďte průvodič hladinové plochy příslušného tělesa z př.4.1) a dále též na povrchu hladinové rotující koule a hladinového rotujícího elipsoidu (použijte rovnici Somiglianovu). Výsledky pro jednotlivá tělesa vzájemně srovnejte.

Numerické zadání

Dokumenty ke stažení