155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 19: Řádek 19:
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/DD_dodatek.pdf DD_dodatek.pdf]
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/DD_dodatek.pdf DD_dodatek.pdf]
  
 +
<!--
 
==Numerické zadání==
 
==Numerické zadání==
 
Epochy <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> jsou zadány v sekundách od začátku dne.
 
Epochy <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> jsou zadány v sekundách od začátku dne.
Řádek 119: Řádek 120:
  
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}
 +
-->

Verze z 6. 12. 2017, 23:59

Název úlohy

GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Zadání úlohy

Máte k dispozici observační a navigační soubory formátu RINEX, pořízené pro body 4003 a 4004.

Vypočítejte polohu připojovaného bodu 4001/4003 relativně k bodu 4004 (danou polohu bodu 4004 vstupující do vyrovnání použijte přibližné souřadnice přijímače udané v observačním souboru formátu RINEX). Pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu ve časových epochách ,, observačního souboru RINEX a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření. Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod. Jako rychlost světla použijte hodnotu c = 299792458.0 m/s.

Poznámky k postupu naleznete v dokumentu: