155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 21: Řádek 21:
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/DD_dodatek.pdf DD_dodatek.pdf]
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/DD_dodatek.pdf DD_dodatek.pdf]
  
 +
<!--
 
==Numerické zadání==
 
==Numerické zadání==
 
Epochy <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> jsou zadány v sekundách od začátku dne.
 
Epochy <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> jsou zadány v sekundách od začátku dne.
Řádek 90: Řádek 91:
 
|-               
 
|-               
 
| D. Valešová ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 48320 || 48920 || 49520
 
| D. Valešová ||  [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 48320 || 48920 || 49520
 +
-->
 
<!--
 
<!--
 
|-               
 
|-               

Verze z 7. 12. 2016, 11:24

Název úlohy

GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Zadání úlohy

Máte k dispozici observační a navigační soubory formátu RINEX, pořízené pro body 4003 a 4004.

Vypočítejte polohu připojovaného bodu 4001/4003 relativně k bodu 4004 (danou polohu bodu 4004 vstupující do vyrovnání použijte přibližné souřadnice přijímače udané v observačním souboru formátu RINEX). Pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu ve časových epochách ,, observačního souboru RINEX a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření. Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod. Jako rychlost světla použijte hodnotu c = 299792458.0 m/s.

POZOR Prvnímu kruhu jsem chybně (částěčně) rozepsal vektor absolutních členů L. Opravte si poznámky dle dokumentů níže.

Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:

|}