155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu, označeni koncovkou 'n') pro stanici GOPE sítě EUREF EPN vytvořený dne 1.9.2015.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase dne 1.5.2015. Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času.

Pro tuto družici nakreslete následující grafy:

  • graf znázorňující závislost elevačního úhlu na čase,
  • a graf znázorňující polohu družice vůči pozorovateli v místním topocentrickém systému.

Oba grafy sestavte pro celý celý den 1.9.2015. Polohy družice během dne vypočítejte na základě Keplerových elementů družice v čase . Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte souřadnice stanice uvedené na stránkách sítě CZEPOS (ETRS89).

Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout na stránkach IGS.


Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Další vhodné návody k řešení problému:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání PRN družice epocha
hod min sec
K. Bartalošová 1 0 15 40
O. Blažek 2 0 11 32
L. Bucek 3 0 20 11
K. Doležalová 4 0 17 21
D. Dragoun 5 1 02 43
D. Dvořák 6 2 23 37
Z. Fical 7 2 20 40
H. Fládrová 8 2 37 38
O. Hovorka 9 2 49 51
M. Jákl 10 2 35 12
M. Joska 11 2 42 24
P. Klimánková 12 2 49 11
A. Léharová 13 4 50 15
M. Lipert 14 8 39 22
O. Maybrodskyy 15 8 41 41
J. Mikeš 16 8 25 42
J. Mikulecká 17 8 36 12
K. Nesrstová 18 8 15 36
O. Pešek 19 11 42 34
L. Pexa 20 10 46 20
T. Plavcová 21 10 45 41
J. Přibylová 22 10 55 48
Z. Richtrová 23 11 02 40
H. Rýglová 24 11 35 39
A. Slívová 25 10 35 59
Z. Šlaufová 26 0 15 40
J. Švejda 27 0 15 40
M. Talovic 28 0 15 40
D. Valešová 29 0 15 40

-->