155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 1

Z GeoWikiCZ
< 155TG2 Teoretická geodézie 2
Verze z 1. 10. 2015, 16:51, kterou vytvořil Tesar (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „==Název úlohy== GPS - výpočet drah družic ==Zadání úlohy== K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zpr…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu, označeni koncovkou 'n') pro stanici GOPE sítě EUREF EPN vytvořený dne 28.3.2014.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase t dne 28.3.2014. Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase t použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času.

Pro tuto družici nakreslete následující grafy:

  • graf znázorňující závislost elevačního úhlu na čase,
  • a graf znázorňující polohu družice vůči pozorovateli v místním topocentrickém systému.

Oba grafy sestavte pro celý celý den 28.3.2014. Polohy družice během dne vypočítejte na základě Keplerových elementů družice v čase t_0. Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte souřadnice stanice uvedené na stránkách sítě CZEPOS (ETRS89).

Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout ZDE.


Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Další vhodné návody k řešení problému:


Numerické zadání úlohy

číslo zadání PRN družice epocha t
hod min sec
1 29 0 15 40
2 22 0 11 32
3 3 0 20 11
4 7 0 17 21
5 15 1 02 43
6 16 2 23 37
7 18 2 20 40
8 19 2 37 38
9 21 2 49 51
10 27 2 35 12
11 11 2 42 24
12 8 2 49 11
13 14 4 50 15
14 1 8 39 22
15 20 8 41 41
16 13 8 25 42
17 18 8 36 12
18 2 8 15 36
19 4 11 42 34
20 9 10 46 20
21 12 10 45 41
22 29 10 55 48
23 22 11 02 40
24 3 11 35 39
25 7 10 35 59 Mr. Tesař - testovací data: souř. WGS84 X= 17445288.48 Y= 8114657.38 Z= 18519559.178