155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 46: Řádek 46:
 
| D. Dvořák || 6 ||  2 || 23 || 37
 
| D. Dvořák || 6 ||  2 || 23 || 37
 
|-               
 
|-               
| Z. Fical || 7 ||  2 || 20 || 40
+
| K. Dvořáková || 7 ||  2 || 23 || 37
 
|-               
 
|-               
| H. Fládrová || 8 ||  2 || 37 || 38
+
| Z. Fical || 8 ||  2 || 20 || 40
 
|-               
 
|-               
| O. Hovorka || 9 ||  2 || 49 || 51 
+
| H. Fládrová || 9 ||  2 || 37 || 38
 
|-               
 
|-               
| M. Jákl || 10 ||  2 || 35 || 12
+
| O. Hovorka || 10 ||  2 || 49 || 51 
 +
|-             
 +
| M. Jákl || 11 ||  2 || 35 || 12
 
|-                 
 
|-                 
| M. Joska || 11 ||  2 || 42 || 24
+
| M. Joska || 12 ||  2 || 42 || 24
 
|-               
 
|-               
| P. Klimánková || 12 ||  2 || 49 || 11
+
| P. Klimánková || 13 ||  2 || 49 || 11
 
|-               
 
|-               
| A. Léharová|| 13 ||  4 || 50 || 15
+
| A. Léharová|| 14 ||  4 || 50 || 15
 
|-               
 
|-               
| M. Lipert || 14 ||  8 || 39 || 22
+
| M. Lipert || 15 ||  8 || 39 || 22
 
|-               
 
|-               
| O. Maybrodskyy || 15 ||  8 || 41 || 41
+
| O. Maybrodskyy || 16 ||  8 || 41 || 41
 
|-               
 
|-               
| J. Mikeš || 16 ||  8 || 25 || 42
+
| J. Mikeš || 17 ||  8 || 25 || 42
 
|-               
 
|-               
| J. Mikulecká ||17 ||  8 || 36 || 12
+
| J. Mikulecká || 18 ||  8 || 36 || 12
 
|-               
 
|-               
| K. Nesrstová || 18 ||  8 || 15 || 36
+
| K. Nesrstová || 19 ||  8 || 15 || 36
 
|-               
 
|-               
| O. Pešek || 19 ||  11 || 42 || 34
+
| O. Pešek || 20 ||  11 || 42 || 34
 
|-               
 
|-               
| L. Pexa || 20 ||  10 || 46 || 20
+
| L. Pexa || 21 ||  10 || 46 || 20
 
|-               
 
|-               
| T. Plavcová || 21 ||  10 || 45 || 41
+
| T. Plavcová || 22 ||  10 || 45 || 41
 
|-               
 
|-               
| J. Přibylová || 22 ||  10 || 55 || 48
+
| J. Přibylová || 23 ||  10 || 55 || 48
 
|-               
 
|-               
| Z. Richtrová || 23 ||  11 || 02 || 40
+
| Z. Richtrová || 24 ||  11 || 02 || 40
 
|-               
 
|-               
| H. Rýglová || 24 ||  11 || 35 || 39
+
| H. Rýglová || 25 ||  11 || 35 || 39
 
|-               
 
|-               
| A. Slívová || 25 ||  10 || 35 || 59  
+
| A. Slívová || 26 ||  10 || 35 || 59  
 
|-               
 
|-               
| Z. Šlaufová  || 26 ||  0 || 15 || 40
+
| Z. Šlaufová  || 27 ||  4 || 15 || 40
 
|-               
 
|-               
| J. Švejda  || 27 ||  0 || 15 || 40
+
| J. Švejda  || 28 ||  3 || 15 || 20
 
|-               
 
|-               
| M. Talovic  || 28 ||  0 || 15 || 40
+
| M. Talovic  || 29 ||  1 || 35 || 40
 
|-               
 
|-               
| D. Valešová  || 29 ||  0 || 15 || 40
+
| D. Valešová  || 30 ||  10 || 25 || 40
 
|}
 
|}
  
 
-->
 
-->
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 7. 10. 2015, 14:59

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu, označeni koncovkou 'n') pro stanici GOPE sítě EUREF EPN vytvořený dne 1.9.2015.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase dne 1.5.2015. Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času.

Pro tuto družici nakreslete následující grafy:

  • graf znázorňující závislost elevačního úhlu na čase,
  • a graf znázorňující polohu družice vůči pozorovateli v místním topocentrickém systému.

Oba grafy sestavte pro celý celý den 1.9.2015. Polohy družice během dne vypočítejte na základě Keplerových elementů družice v čase . Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte souřadnice stanice uvedené na stránkách sítě CZEPOS (ETRS89).

Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout na stránkach IGS.


Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Další vhodné návody k řešení problému:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání PRN družice epocha
hod min sec
K. Bartalošová 1 0 15 40
O. Blažek 2 0 11 32
L. Bucek 3 0 20 11
K. Doležalová 4 0 17 21
D. Dragoun 5 1 02 43
D. Dvořák 6 2 23 37
K. Dvořáková 7 2 23 37
Z. Fical 8 2 20 40
H. Fládrová 9 2 37 38
O. Hovorka 10 2 49 51
M. Jákl 11 2 35 12
M. Joska 12 2 42 24
P. Klimánková 13 2 49 11
A. Léharová 14 4 50 15
M. Lipert 15 8 39 22
O. Maybrodskyy 16 8 41 41
J. Mikeš 17 8 25 42
J. Mikulecká 18 8 36 12
K. Nesrstová 19 8 15 36
O. Pešek 20 11 42 34
L. Pexa 21 10 46 20
T. Plavcová 22 10 45 41
J. Přibylová 23 10 55 48
Z. Richtrová 24 11 02 40
H. Rýglová 25 11 35 39
A. Slívová 26 10 35 59
Z. Šlaufová 27 4 15 40
J. Švejda 28 3 15 20
M. Talovic 29 1 35 40
D. Valešová 30 10 25 40

-->