155TG2 Teoretická geodézie 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 84: Řádek 84:
 
|18||  Suk Tomáš || ok ||ok || ||    || ok || ok || ||  
 
|18||  Suk Tomáš || ok ||ok || ||    || ok || ok || ||  
 
|-
 
|-
|19||  Těthal David || ok || || ||    || ok || ok || ||  
+
|19||  Těthal David || ok ||ok || ||    || ok || ok || ||  
 
|-
 
|-
 
|20|| Vachuška Alexander|| OK || OK || ||    ||  OK || OK || ||  
 
|20|| Vachuška Alexander|| OK || OK || ||    ||  OK || OK || ||  

Verze z 22. 11. 2014, 10:53


anotace

Princip technologie GNSS. Pohyb GPS družic v reálném silovém poli. GNSS systémy. Principy zpracování pozorování. Mezinárodní služby IGS a EUREF-EPN. Metody pozorování v reálném čase.


Přednášející:

Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.
přednáška: úterý, 9:00, A229

cvičení

  • Středa 14:00 B976, kruh 16, předcvičuje Ing. Pavel Tesař, Ph.D.
  • Středa 16:00 B976, kruh 17, předcvičuje Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.


AKTUÁLNĚ!

Chcete-li se více vzdělat v oblasti GNSS, využijte zdarma internetový kurz pánů ze Stanfordské Univerzity a přihlašte se zde: https://www.coursera.org/course/gpslab

Harmonogram cvičení

Výuka bude vzhledem k odkladu první přednášky zahájena ve druhém výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.

číslo úlohy datum zadání datum odevzdání
1. 1.10. 15.10.
2. 15.10. 29.10.
3. 29.10. 19.11.
4. 19.11. 10.12.

17.12. Opravy. Zápočty. Protesty.


Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Na zbývající cvičení lze pohlížet jako na konzultace. Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. V termínech odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Úlohy odevzdávejte v elektronické podobě e-mailem svému cvičícímu. Technickou zprávu v pdf a skript(y) svého výpočtu zazipujte.

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4 t1 t2 t3 t4
1 Bezděka Petr ok ok ok ok
2 Calda Lukáš OK OK OK
3 Carda Jiří OK OK
4 Đorđević Marija ko OK
5 Dyrc Petr OK OK OK
6 Gajzler Šimon OK ok OK
7 Grunerová Martina ok ok ok ok
8 Hanák Petr ko ko
9 Hofman David ok ok ok ok
10 Karásek Michal OK OK OK OK
11 Kuta Milan OK OK OK OK
12 Levínský Jakub ok ok ok ko
13 Mihalovičová Anna OK OK OK OK
14 Palcr Jan OK OK
15 Pětník Vojtěch OK OK OK OK
16 Srp Miloslav OK OK OK OK
17 Steidl Václav ok ok ko ok
18 Suk Tomáš ok ok ok ok
19 Těthal David ok ok ok ok
20 Vachuška Alexander OK OK OK OK
21 Vášová Barbora ok ok ko ok
22 Vévodová Patricie ok ok
23 Zachariáš Jan ok ko
24 Zajícová Jana ok ok ok ok

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána

Výsledné známky

Zadání úloh

  1. GPS - výpočet drah družic
  2. GPS - oskulační elementy dráhy družice
  3. GPS - zpracování kódových měření
  4. GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí
Pavel Tesař <pavel.tesar@fsv.cvut.cz> Zdeněk Vyskočil <zdenek.vyskocil@fsv.cvut.cz>