155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 16: Řádek 16:
 
==Numerické zadání==
 
==Numerické zadání==
 
Numerické zadání se souřadnicemi bodů A, B v jednotlivých souřadnicových systémech Křovákova zobrazení a s měřenými úhly <math>\omega_A</math> a <math>\omega_B</math> naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/zadani v souboru '''tg1_2017_u3_xx.m''', kde '''xx'''  je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG1.
 
Numerické zadání se souřadnicemi bodů A, B v jednotlivých souřadnicových systémech Křovákova zobrazení a s měřenými úhly <math>\omega_A</math> a <math>\omega_B</math> naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/zadani v souboru '''tg1_2017_u3_xx.m''', kde '''xx'''  je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG1.
 +
 +
Vybrané konstanty Křovákova zobrazení, které budete potřebovat k výpočtu, jsou:
 +
* souřadnice kartografického pólu Q: ''U_Q'' = 59°42´42.69689´´, ''V_Q'' = 42°31´31.41725´´
 +
* základní kartografická rovnoběžka ''Š_0'' = 78°30´
 +
* poloměr Křovákovy koule ''R_k'' = 6380703.6105 m
 +
<!--
 +
* souřadnice kartografického pólu Q: <math>U_Q</math> = 59°42´42.69689´´, <math>V_Q</math> = 42°31´31.41725´´
 +
* základní kartografická rovnoběžka <math>Š_0</math> = 78°30´
 +
* poloměr Křovákovy koule <math>R_k</math> = 6380703.6105 m
 +
-->
  
 
==Dokumenty ke stažení==
 
==Dokumenty ke stažení==

Verze z 28. 11. 2017, 21:02

Název úlohy

Geodetická křivka v konformním zobrazení

Zadání úlohy

Známy jsou 2 body A, B na území ČR. Body A a B jsou dány svými zeměpisnými souřadnicemi , na Besselově elipsoidu. Ze zobrazovacích rovnic Křovákova zobrazení znáte pro body A, B také jejich zeměpisné souřadnice U, V na kouli, kartografické souřadnice Š, D na kouli, rovinné polární souřadnice , a kartézské souřadnice X, Y v rovině Křovákova zobrazení. Dále znáte 2 "měřené" úhly a na bodech A a B. Vaším úkolem je:

  1. Vypočtěte směrové korekce pro všechny strany trojúhelníka ABC, kde bod C leží vlevo či vpravo od spojnice z A do B (specifikace polohy hledaného bodu C je uvedena v numerickém zadání). Směrové korekce zkontrolujte pomocí sférického excesu.
  2. Z redukovaných úhlů vypočítejte protínáním z úhlů souřadnice bodu C v rovině Křovákova zobrazení.
  3. Pomocí meridiánové konvergence, směrníku a směrových korekcí vypočítejte azimut geodetické křivky z bodu A a do B a taktéž z bodu B do A.
  4. Vypočtěte měřítko zobrazení pro významné body spojnice AB (koncové body a středový bod spojnice) a z něj vypočítejte délku geodetické křivky na elipsoidu.

Body 1 a 2 je potřeba řešit iterativním postupem současně. Pomocí bodů 3 a 4 počítáte veličiny (azimuty a vzdálenost bodů) na elipsoidu, ale jednoduchým způsobem z rovinných souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení.

Výpočty provádějte s přesností na mm.

Numerické zadání

Numerické zadání se souřadnicemi bodů A, B v jednotlivých souřadnicových systémech Křovákova zobrazení a s měřenými úhly a naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/zadani v souboru tg1_2017_u3_xx.m, kde xx je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG1.

Vybrané konstanty Křovákova zobrazení, které budete potřebovat k výpočtu, jsou:

  • souřadnice kartografického pólu Q: U_Q = 59°42´42.69689´´, V_Q = 42°31´31.41725´´
  • základní kartografická rovnoběžka Š_0 = 78°30´
  • poloměr Křovákovy koule R_k = 6380703.6105 m

Dokumenty ke stažení

Obrázek smerkorekce.jpg ukazující vlastnosti směrových korekcí vzhledem k poloze osy zobrazení si stahněte a přineste k výkladu na cvičení.

Hodit se vám k výkladu budou i obrázky dokumentující Křovákovo zobrazení (krovak01-04.zip).

Poznámky ke křivosti obrazu geodetické křivky v konformním zobrazení naleznete zde.

Funkce xy2sd.m pro převod rovinných souřadnic X,Y na kartografické souřadnice Š,D na sféře. Budete ji potřebovat do výpočtu směrových korekcí obou ramen trojúhelníka přilehlých k vrcholu C, kde je nutno kromě rovinných souřadnic X,Y bodu C znát také jeho polární souřadnice , v rovině a kartografické souřadnice Š,D na kouli.

Pro testování správnosti vašich výpočtů můžete využít modelové náhodně vygenerované zadání s přehledem výsledků: tg1ul3_test.pdf.