155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 16: Řádek 16:
  
 
==Dokumenty ke stažení==
 
==Dokumenty ke stažení==
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/zakriveni.pdf Poznámky ke křivosti obrazu geodetické křivky.]
+
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/zakriveni.pdf Poznámky ke křivosti obrazu geodetické křivky v konformním zobrazení.]
  
Skript [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/xy2sd.zip xy2sd.m] pro převod rovinných souřadnic ''X'',''Y'' na kartografické souřadnice ''Š'',''D'' na sféře. Budete jej potřebovat do výpočtu směrových korekcí obou ramen trojúhelníka přilehlých k vrcholu C, kde je nutno kromě rovinných souřadnic ''X'',''Y'' bodu C znát také jeho polární souřadnice <math>\varrho</math>, <math>\varepsilon</math> v rovině a kartografické souřadnice ''Š'',''D'' na kouli.
+
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/krovak01-04.zip Obrázky dokumentující Křovákovo zobrazení a vlastnosti směrových korekcí v zobrazení.]
 +
 
 +
Funkce [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/xy2sd.zip xy2sd.m] pro převod rovinných souřadnic ''X'',''Y'' na kartografické souřadnice ''Š'',''D'' na sféře. Budete ji potřebovat do výpočtu směrových korekcí obou ramen trojúhelníka přilehlých k vrcholu C, kde je nutno kromě rovinných souřadnic ''X'',''Y'' bodu C znát také jeho polární souřadnice <math>\varrho</math>, <math>\varepsilon</math> v rovině a kartografické souřadnice ''Š'',''D'' na kouli.
  
 
<!--  
 
<!--  
 
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/krovakovo_zobrazeni.pdf Poznámky ke Křovákově zobrazení.]
 
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/krovakovo_zobrazeni.pdf Poznámky ke Křovákově zobrazení.]
 
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/krovakovo_zobrazeni.zip Skript na výpočet Křovákova zobrazení.]
 
 
-->
 
-->
 
----
 
----
 
{{Teoretická geodézie}}
 
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 6. 11. 2015, 11:31

Název úlohy

Geodetická křivka v konformním zobrazení

Zadání úlohy

Známy jsou 2 body A, B na území ČR. Body A a B jsou dány svými zeměpisnými souřadnicemi , na Besselově elipsoidu. Ze zobrazovacích rovnic Křovákova zobrazení znáte pro body A, B také jejich zeměpisné souřadnice U, V na kouli, kartografické souřadnice Š, D na kouli, rovinné polární souřadnice , a kartézské souřadnice X, Y v rovině Křovákova zobrazení. Dále znáte 2 "měřené" úhly a na bodech A a B. Vaším úkolem je:

  1. Vypočtěte směrové korekce pro všechny strany trojúhelníka ABC, kde bod C leží na průsečíku levého ramene úhlu a pravého ramene úhlu . Směrové korekce zkontrolujte pomocí sférického excesu.
  2. Z redukovaných úhlů vypočítejte protínáním z úhlů souřadnice bodu C v rovině Křovákova zobrazení.
  3. Pomocí meridiánové konvergence, směrníku a směrových korekcí vypočítejte azimut geodetické křivky mezi body A a B (v obou koncových bodech).
  4. Vypočtěte měřítko zobrazení pro významné body spojnice AB (koncové body a středový bod spojnice) a z něj vypočítejte délku geodetické křivky na elipsoidu.

Body 1 a 2 je potřeba řešit iterativním postupem současně. Pomocí bodů 3 a 4 počítáte veličiny (azimuty a vzdálenost bodů) na elipsoidu, ale jednoduchým způsobem z rovinných souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení.

Numerické zadání

Numerické zadání se souřadnicemi bodů A, B v jednotlivých souřadnicových systémech Křovákova zobrazení a s měřenými úhly a naleznete v adresáři ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/smerkorekce/zadani v souboru tg1_2015_u3_xx.m, kde xx je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TG1.

Dokumenty ke stažení

Poznámky ke křivosti obrazu geodetické křivky v konformním zobrazení.

Obrázky dokumentující Křovákovo zobrazení a vlastnosti směrových korekcí v zobrazení.

Funkce xy2sd.m pro převod rovinných souřadnic X,Y na kartografické souřadnice Š,D na sféře. Budete ji potřebovat do výpočtu směrových korekcí obou ramen trojúhelníka přilehlých k vrcholu C, kde je nutno kromě rovinných souřadnic X,Y bodu C znát také jeho polární souřadnice , v rovině a kartografické souřadnice Š,D na kouli.