155TG1 Teoretická geodézie 1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR. Geoid, základy teorie výšek.

Doporučená literatura
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
Zeman A.: Fyzikální geodézie 10 (Teorie výšek a výškové systémy). Doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT 2003.

Přednášky

Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 14:00 do 16:30.

Přednášející:

Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • úterý 11:00 - 12:40 v B979, kruh 16, cvičící Jan Holešovský, B919a
 • čtvrtek 12:00 - 13:40 v B979, kruh 17, cvičící Pavel Tesař, B923

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.

číslo úlohy datum zadání (út/čt) datum odevzdání (út/čt)
1. 24.9./26.9. 15.10./17.10.
2. 15.10./17.10. 5.11./7.11.
3. 5.11./7.11. 26.11./28.11.
4. 26.11./28.11. 10.12./12.12.

17.12./19.12. Opravy. Zápočty.


Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni. Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. V termínech odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Transformace souřadnic, aplikace metody nejmenších čtverců

Odevzdání úloh

Úlohy odevzdávejte v elektronické podobě ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: TG1/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Bezděka Petr OK
2 Carda Jiří
3 Đorđević Marija
4 Dyrc Petr
5 Fical Zdeněk
6 Gajzler Šimon
7 Grunerová Martina
8 Hanák Petr
9 Hofman David
10 Hovorka Ondřej
11 Karásek Michal
12 - - - - -
13 Kuta Milan
14 Levínský Jakub
15 Matucha Pavel
16 Mihalovičová Anna OK
17 Palcr Jan OK
18 Pětník Vojtěch OK OK
19 Reindl Tomáš
20 Srp Miloslav
21 Steidl Václav OK
22 Suk Tomáš OK
23 Těthal David
24 Vachuška Alexander
25 Vaněk Lukáš
26 Vášová Barbora OK
27 Velíšek Jan
28 Vévodová Patricie OK
29 Zachariáš Jan
30 Zajícová Jana OK
31 Beránková Eliška
32 Hubata-Vacek Tomáš

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána

Testy

č.zadání student(ka) 1.test 2.test 3.test 4.test
1 Bezděka Petr ko/OK
2 Carda Jiří ko OK
3 Đorđević Marija OK OK
4 Dyrc Petr OK OK
5 Fical Zdeněk OK ko
6 Gajzler Šimon OK OK
7 Grunerová Martina ko OK
8 Hanák Petr ko ko
9 Hofman David ko OK
10 Hovorka Ondřej OK ko
11 Karásek Michal OK OK
12 - - - - -
13 Kuta Milan OK OK
14 Levínský Jakub ko OK
15 Matucha Pavel ko OK
16 Mihalovičová Anna OK OK
17 Palcr Jan OK OK
18 Pětník Vojtěch OK OK
19 Reindl Tomáš ko ko
20 Srp Miloslav OK OK
21 Steidl Václav OK OK
22 Suk Tomáš OK OK
23 Těthal David OK OK
24 Vachuška Alexander OK OK
25 Vaněk Lukáš
26 Vášová Barbora OK OK
27 Velíšek Jan ko/OK ko
28 Vévodová Patricie OK OK
29 Zachariáš Jan OK OK
30 Zajícová Jana OK
31 Beránková Eliška OK OK
32 Hubata-Vacek Tomáš ko

ko - test nesplněn

OK - test splněn