155TG1 Teoretická geodézie 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 114: Řádek 114:
 
|  24 || Mikeš Jakub || OK || OK || ||  
 
|  24 || Mikeš Jakub || OK || OK || ||  
 
|-
 
|-
|  25 || Mikulecká Jolana || OK || || ||  
+
|  25 || Mikulecká Jolana || OK || OK || OK ||  
 
|-
 
|-
 
|  26 || Nesrstová Karolína || OK || OK || ||  
 
|  26 || Nesrstová Karolína || OK || OK || ||  

Verze z 29. 11. 2014, 22:24

Anotace

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR.

Doporučená literatura
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.

Přednášky

Přednášky probíhají každé úterý v místnosti A229 od 14:00 do 16:30.

Přednášející:

Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • středa 8:00 - 9:40 v B978, kruh 17, cvičící Jan Holešovský, B919a
 • středa 12:00 - 13:40 v B976, kruh 16, cvičící Pavel Tesař, B923

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.

číslo úlohy datum zadání datum odevzdání
1. 24.9. 15.10.
2. 15.10. 5.11.
3. 5.11. 26.11.
4. 26.11. 10.12.

17.12. Opravy. Zápočty.

Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni. Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. V termínech odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Helmertova prostorová transformace

Odevzdání úloh

Úlohy odevzdávejte v elektronické podobě ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: TG1/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Bartalošová Kateřina OK OK
2 Bednářová Kristýna - - - -
3 Beranová Alžběta - - - -
4 Blažek Ondřej OK OK
5 Bucek Lubomír OK OK
6 Carda Jiří
7 Cerman Martin - - - -
8 Doležalová Kristýna OK
9 Dragoun Daniel ko OK
10 Dvořák Dennis OK
11 Dvořáková Karolína OK OK
12 Fáber Marek
13 Fládrová Hana OK
14 Hůja Karel - - - -
15 Jákl Martin OK OK
16 Janák Jiří OK ko
17 Joska Martin OK ko
18 Klimánková Petra OK OK OK
19 Kopal Tomáš - - - -
20 Léharová Alžběta OK OK
21 Lipert Martin OK OK
22 Matějíček Michael OK
23 Maybrodskyy Oleksiy OK OK
24 Mikeš Jakub OK OK
25 Mikulecká Jolana OK OK OK
26 Nesrstová Karolína OK OK
27 Pešek Ondřej OK OK
28 Pexa Ladislav OK
29 Plavcová Tereza
30 Přibylová Jana OK
31 Richtrová Zuzana OK OK
32 Rýglová Hana OK OK
33 Slívová Adina OK OK
34 Šlaufová Zuzana ko
35 Švejda Jan OK
36 Talovic Marek OK OK
37 Valešová Daniela OK OK OK
38 Vavrdová Karolína - - - -

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána

Testy

č.zadání student(ka) 1.test 2.test 3.test 4.test
1 Bartalošová Kateřina OK OK
2 Bednářová Kristýna - - - -
3 Beranová Alžběta - - - -
4 Blažek Ondřej OK OK OK
5 Bucek Lubomír OK OK OK
6 Carda Jiří ko OK
7 Cerman Martin - - - -
8 Doležalová Kristýna OK ko(OK)
9 Dragoun Daniel OK OK
10 Dvořák Dennis OK OK ko
11 Dvořáková Karolína OK OK OK
12 Fáber Marek OK
13 Fládrová Hana ko(OK)
14 Hůja Karel - - - -
15 Jákl Martin OK ko
16 Janák Jiří OK OK
17 Joska Martin OK OK
18 Klimánková Petra OK OK OK
19 Kopal Tomáš - - - -
20 Léharová Alžběta OK OK OK
21 Lipert Martin OK OK OK
22 Matějíček Michael OK ko
23 Maybrodskyy Oleksiy OK OK OK
24 Mikeš Jakub ko(OK) OK
25 Mikulecká Jolana ko OK OK
26 Nesrstová Karolína OK OK OK
27 Pešek Ondřej OK OK
28 Pexa Ladislav OK OK ko
29 Plavcová Tereza OK OK OK
30 Přibylová Jana OK OK OK
31 Richtrová Zuzana OK OK OK
32 Rýglová Hana OK OK OK
33 Slívová Adina ko OK OK
34 Šlaufová Zuzana OK OK
35 Švejda Jan ko OK
36 Talovic Marek OK OK
37 Valešová Daniela OK OK OK
38 Vavrdová Karolína - - - -

ko - test nesplněn

OK - test splněn