155TG1 Teoretická geodézie 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 163: Řádek 163:
 
|  7 || Grunerová Martina  || ko || OK || OK || ko || OK
 
|  7 || Grunerová Martina  || ko || OK || OK || ko || OK
 
|-
 
|-
|  8 || Hanák Petr  || ko || ko || OK || ko ||  
+
|  8 || Hanák Petr  || ko || ko || OK || ko || OK
 
|-
 
|-
 
|  9 || Hofman David  || ko || OK || ko || OK || OK
 
|  9 || Hofman David  || ko || OK || ko || OK || OK
Řádek 185: Řádek 185:
 
|  18 || Pětník Vojtěch  || OK || OK || OK || OK ||  
 
|  18 || Pětník Vojtěch  || OK || OK || OK || OK ||  
 
|-
 
|-
|  19 || Reindl Tomáš  ||ko/OK ||ko/OK ||ko/OK || ko ||  
+
|  19 || Reindl Tomáš  ||ko/OK ||ko/OK ||ko/OK ||ko/OK ||  
 
|-
 
|-
 
|  20 || Srp Miloslav  || OK || OK || OK || OK ||  
 
|  20 || Srp Miloslav  || OK || OK || OK || OK ||  
Řádek 201: Řádek 201:
 
|  26 || Vášová Barbora  || OK || OK || OK || ko ||  
 
|  26 || Vášová Barbora  || OK || OK || OK || ko ||  
 
|-
 
|-
|  27 || Velíšek Jan  ||ko/OK ||ko/OK || ko || ko ||  
+
|  27 || Velíšek Jan  ||ko/OK ||ko/OK || ko || ko || OK
 
|-
 
|-
 
|  28 || Vévodová Patricie  || OK || OK || ko || ko || OK
 
|  28 || Vévodová Patricie  || OK || OK || ko || ko || OK

Verze z 9. 1. 2014, 14:56

Anotace

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR.

Doporučená literatura
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.

Přednášky

Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 14:00 do 16:30.

Přednášející:

Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • úterý 11:00 - 12:40 v B979, kruh 16, cvičící Jan Holešovský, B919a
 • čtvrtek 12:00 - 13:40 v B979, kruh 17, cvičící Pavel Tesař, B923

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.

číslo úlohy datum zadání (út/čt) datum odevzdání (út/čt)
1. 24.9./26.9. 15.10./17.10.
2. 15.10./17.10. 5.11./7.11.
3. 5.11./7.11. 26.11./28.11.
4. 26.11./28.11. 10.12./12.12.

17.12./19.12. Opravy. Zápočty.

Upozornění:

 • Do konce semestru, tj. do 20.12., musí mít každý schválenu minimálně jednu úlohu (stav OK), jinak ztratí možnost získat zápočet. Počítejte s tím, že úlohy je potřeba odevzdávat a příp. chyby ve výpočtu řešit s dostatečným předstihem! Opravy úloh (maximálně tří) bude možno řešit i po skončení semestru. Opravy neúspěšných testů budou řešeny podle podmínek cvičícího.
 • Dále nejpozději do 17.1. (druhý týden zkouškového období) musíte mít schváleny celkem tři úlohy.
 • Zbylou čtvrtou úlohu musíte mít schválenu do termínu vaší zkoušky.

Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni. Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. V termínech odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Transformace souřadnic, aplikace metody nejmenších čtverců

Odevzdání úloh

Úlohy odevzdávejte v elektronické podobě ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: TG1/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Bezděka Petr OK OK OK
2 Carda Jiří
3 Đorđević Marija OK OK
4 Dyrc Petr OK OK
5 Fical Zdeněk OK OK OK
6 Gajzler Šimon OK
7 Grunerová Martina OK OK
8 Hanák Petr ko OK
9 Hofman David OK OK OK
10 Hovorka Ondřej OK
11 Karásek Michal OK OK
12 - - - - -
13 Kuta Milan OK OK OK OK
14 Levínský Jakub OK OK
15 Matucha Pavel
16 Mihalovičová Anna OK OK
17 Palcr Jan OK OK
18 Pětník Vojtěch OK OK OK OK
19 Reindl Tomáš OK OK OK
20 Srp Miloslav OK OK
21 Steidl Václav OK OK OK
22 Suk Tomáš OK OK OK
23 Těthal David OK OK
24 Vachuška Alexander OK OK OK
25 Vaněk Lukáš
26 Vášová Barbora OK OK OK
27 Velíšek Jan ko OK
28 Vévodová Patricie OK OK OK
29 Zachariáš Jan OK OK
30 Zajícová Jana OK OK OK
31 Beránková Eliška OK OK
32 Hubata-Vacek Tomáš

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána

Testy

č.zadání student(ka) 1.test 2.test 3.test 4.test opr.Test
1 Bezděka Petr ko/OK OK OK OK
2 Carda Jiří ko OK ko OK ko
3 Đorđević Marija OK OK ko OK OK
4 Dyrc Petr OK OK ko OK OK
5 Fical Zdeněk OK ko/OK OK OK
6 Gajzler Šimon OK OK OK OK
7 Grunerová Martina ko OK OK ko OK
8 Hanák Petr ko ko OK ko OK
9 Hofman David ko OK ko OK OK
10 Hovorka Ondřej OK ko/OK OK OK
11 Karásek Michal OK OK OK ko/OK
12 - - - - -
13 Kuta Milan OK OK OK OK
14 Levínský Jakub ko OK OK ko OK
15 Matucha Pavel ko OK ko
16 Mihalovičová Anna OK OK ko OK OK
17 Palcr Jan OK OK OK
18 Pětník Vojtěch OK OK OK OK
19 Reindl Tomáš ko/OK ko/OK ko/OK ko/OK
20 Srp Miloslav OK OK OK OK
21 Steidl Václav OK OK ko ko OK
22 Suk Tomáš OK OK OK OK
23 Těthal David OK OK OK ko
24 Vachuška Alexander OK OK ko OK OK
25 Vaněk Lukáš
26 Vášová Barbora OK OK OK ko
27 Velíšek Jan ko/OK ko/OK ko ko OK
28 Vévodová Patricie OK OK ko ko OK
29 Zachariáš Jan OK OK OK ko
30 Zajícová Jana OK OK OK OK
31 Beránková Eliška OK OK OK OK
32 Hubata-Vacek Tomáš ko

ko - test nesplněn

OK - test splněn