155TG1 Teoretická geodézie 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 511 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 5: Řádek 5:
 
:Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
 
:Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
 
:Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
 
:Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
 +
:Vykutil J.: Vyšší geodézie. Kartografie 1982.
  
 
==Přednášky==
 
==Přednášky==
Přednášky probíhají každé úterý v místnosti A229 od 14:00 do 16:30.
+
Přednášky probíhají každý čtvrtek v místnosti C208 od 16:00 do 18:40.
 
   
 
   
'''Přednášející:'''  
+
'''Přednášející:'''
 +
doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., <[mailto://jakub.kostelecky@pecny.cz jakub.kostelecky@pecny.cz]>, B922
 +
 
 +
Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: http://www.pecny.cz/jako/CVUT-TG1-2019-2020/.
 +
<!--
 +
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., <[mailto://kost@fsv.cvut.cz  kost@fsv.cvut.cz]>, B922
 +
Podklady k přednáškám naleznete na serveru athena v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/prednasky prednasky].
 +
Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: http://pecny.pecny.cz/kost/TG1-2018-CVUT/.
 +
 
 
:[[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.]]
 
:[[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.]]
 +
-->
  
 
==Cvičení==
 
==Cvičení==
 
Termíny cvičení jsou následující:
 
Termíny cvičení jsou následující:
* středa  8:00 -  9:40 v B978, kruh 17, cvičící Jan Holešovský, B919a
+
* středa  8:00 -  9:40 v B974, kruh 17, cvičící Jan Holešovský, B919a
* středa 12:00 - 13:40 v B976, kruh 16, cvičící Pavel Tesař, B923
+
* středa 10:00 - 11:40 v B974, kruh 16, cvičící Jan Holešovský, B919a
  
 
===Harmonogram cvičení===
 
===Harmonogram cvičení===
Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu zadáním 1.úlohy.  
+
<span style="color:#ff0000"> </span>
 +
{|class="border"
 +
! Datum (stř) !! Program !! Zadání !! Odevzdání !! Test
 +
|-
 +
|  25.9.  || zadání 1.úlohy              || Ú1 ||    ||
 +
|-
 +
|  2.10.  || 1.úloha / 2.část            ||    ||    ||
 +
|-
 +
|  9.10.  || samostatné zpracování      ||    ||    ||
 +
|-
 +
| 16.10.  || zadání 2.úlohy              || Ú2 || Ú1 || T1
 +
|-
 +
| 23.10.  || 2.úloha / 2.část            ||    ||    ||
 +
|-
 +
| 30.10.  || samostatné zpracování      ||    ||    ||
 +
|-
 +
|  6.11.  || zadání 3.úlohy              || Ú3 || Ú2 || T2
 +
|-
 +
| 13.11.  || 3.úloha / 2.část            ||    ||    || 
 +
|-
 +
| 20.11.  || samostatné zpracování      ||    ||    || 
 +
|-
 +
| 27.11.  || zadání 4.úlohy             || Ú4 || Ú3 || T3
 +
|-
 +
|  4.12.  || 4.úloha / 2.část            ||    ||    || 
 +
|-
 +
| 11.12.  || samostatné zpracování      ||    ||    ||
 +
|-
 +
| 18.12. || test                        ||    || Ú4 || T4
 +
|-
 +
|}
  
 +
<!--
 
{|class="border"
 
{|class="border"
! číslo úlohy !! datum zadání !! datum odevzdání  
+
! číslo úlohy !! datum zadání !! datum odevzdání
 
|-
 
|-
| 1. || 24.9. || 15.10.
+
| 1. || 7.10. || 29.10.
 
|-
 
|-
| 2. || 15.10. || 5.11.
+
| 2. || 29.10. || 18.11.
 
|-
 
|-
| 3. || 5.11. || 26.11.
+
| 3. || 18.11. || 2.12.
 
|-
 
|-
| 4. || 26.11. || 10.12.
+
| 4. || 2.12. || 6.1.
 
|}
 
|}
 +
-->
 +
 +
Cvičení, na nichž se zadává '''nová úloha''', jsou '''povinná'''. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na '''povinná''' cvičení se doporučuje přijít obeznámen s '''textem''' zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše '''test''', zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.
  
17.12. Opravy. Zápočty.
+
Nutnými podmínkami pro získání zápočtu jsou uznané všechny úlohy a splněné všechny testy. V případě nesplnění kteréhokoli testu máte možnost '''jedné opravy''' každého testu (termíny budou stanoveny podle potřeby, zpravidla na nepovinných cvičeních určených pro samostatné zpracování). Při nesplnění kteréhokoli testu v řádném i opravném termínu není možno udělit zápočet.
  
Cvičení, na nichž se zadává '''nová úloha''', jsou '''povinná'''. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni. Na '''povinná''' cvičení se doporučuje přijít obeznámen s '''textem''' zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. V termínech odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše '''test''', zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.
+
<span style="color:#ff0000">
 +
Resty na zápočet z TG1 (opravy úloh a testů) bude možné řešit nejpozději do konce prvního týdne zkouškového období, tj. do pátku 10.1.2020. Po tomto datu již nebudou zápočty z TG1 udělovány.
 +
</span>
 +
<!-- -->
  
 
===Zadání úloh===
 
===Zadání úloh===
Řádek 40: Řádek 87:
 
#[[155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 2|První a druhá geodetická úloha na elipsoidu]]
 
#[[155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 2|První a druhá geodetická úloha na elipsoidu]]
 
#[[155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 3|Geodetická křivka v konformním zobrazení]]
 
#[[155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 3|Geodetická křivka v konformním zobrazení]]
 +
#[[155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 4|Helmertova prostorová transformace]]
 
<!--
 
<!--
#[[155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 4|Helmertova prostorová transformace]]
 
 
 
#Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 
#Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 
#První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 
#První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 
#Geodetická křivka v konformním zobrazení
 
#Geodetická křivka v konformním zobrazení
 +
#Helmertova prostorová transformace
 
-->
 
-->
#Helmertova prostorová transformace
 
  
 +
===Obsah úloh===
 +
Úlohy musí obsahovat následující části:
 +
* titulní strana (ke stažení [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/titul_tg1.doc zde]);
 +
* numerické zadání;
 +
* postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
 +
* přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
 +
* závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
 +
* přílohy (je-li třeba).
 +
 +
Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.
  
 
===Odevzdání úloh===
 
===Odevzdání úloh===
Úlohy odevzdávejte v elektronické podobě ve formátu ''pdf'' ve tvaru '''prijmenixx.pdf''' (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload]. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel.
+
Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich opakované nedodržování povede k neudělení zápočtu.
 +
 
 +
Úlohy odevzdávejte ve formátu ''pdf'' ve tvaru '''prijmenixx.pdf''' (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload]. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel.
 +
 
 
Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem '''prijmenixxy.pdf''' (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).
 
Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem '''prijmenixxy.pdf''' (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).
  
Řádek 64: Řádek 123:
  
 
===Stav úloh===
 
===Stav úloh===
 
 
{| class = "border"
 
{| class = "border"
| č.zadání ||  student(ka)     || úl1 || úl2 || úl3 || úl4
+
| č.zadání ||  student(ka)         || úl1 || úl2 || úl3 || úl4
 
|-
 
|-
|  1 || Bartalošová Kateřina || OK || || ||  
+
|  1 || Adamcová Alice || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  2 || Bednářová Kristýna || - || - || - || -
+
|  2 || Beck Jakub || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  3 || Beranová Alžběta || - || - || - || -
+
|  3 || Bláhová Taťána || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  4 || Blažek Ondřej || OK || OK || ||  
+
|  4 || Boušek Martin || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  5 || Bucek Lubomír || OK || OK || ||  
+
|  5 || Brachtl Ondřej || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  6 || Carda Jiří || || || ||  
+
|  6 || Bukovinská Helena || ko || || ||  
 
|-
 
|-
|  7 || Cerman Martin || - || - || - || -
+
|  7 || Horník Martin || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  8 || Doležalová Kristýna || ko || || ||  
+
|  8 || Kharevich Yuliya || || || ||  
 
|-
 
|-
|  9 || Dragoun Daniel || ko || || ||  
+
|  9 || Korec Pavel || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  10 || Dvořák Dennis || || || ||  
+
|  10 || Krauz Tomáš || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  11 || Dvořáková Karolína || OK || OK || ||  
+
|  11 || Kučera Jakub || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  12 || Fáber Marek || || || ||  
+
|  12 || Kučerová Adéla || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  13 || Fládrová Hana || OK || || ||  
+
|  13 || Martoš Samuel || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  14 || Hůja Karel  || - || - || - || -
+
|  14 || Pelikán Václav || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  15 || Jákl Martin || || || ||  
+
|  15 || Sochor Miroslav || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  16 || Janák Jiří  || OK || || ||  
+
|  16 || Straka Tomáš || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  17 || Joska Martin || ko || || ||  
+
|  17 || Štropová Barbara || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  18 || Klimánková Petra || OK || || ||  
+
|  18 || Tichá Anna || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  19 || Kopal Tomáš || - || - || - || -
+
|  19 || Tomášek Filip || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  20 || Léharová Alžběta || OK || || ||  
+
|  20 || Trojan Jakub || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  21 || Lipert Martin || || || ||  
+
|  21 || Váchová Hana || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  22 || Matějíček Michael || OK || || ||  
+
|  22 || Váňa Ondřej || OK || OK || OK || OK
 
|-
 
|-
|  23 || Maybrodskyy Oleksiy || OK || OK || ||
+
|}  
|-
 
|  24 || Mikeš Jakub || ko || || ||
 
|-
 
|  25 || Mikulecká Jolana || || || ||
 
|-
 
|  26 || Nesrstová Karolína || OK || || ||
 
|-
 
|  27 || Pešek Ondřej || ko || || ||
 
|-
 
|  28 || Pexa Ladislav || || || ||
 
|-
 
|  29 || Plavcová Tereza || || || ||
 
|-
 
|  30 || Přibylová Jana || OK || || ||
 
|-
 
|  31 || Richtrová Zuzana || OK || OK || ||
 
|-
 
|  32 || Rýglová Hana || OK || OK || ||
 
|-
 
|  33 || Slívová Adina || || || ||
 
|-
 
|  34 || Šlaufová Zuzana || ko || || ||
 
|-
 
|  35 || Švejda Jan || || || ||
 
|-
 
|  36 || Talovic Marek || OK || || ||
 
|-
 
|  37 || Valešová Daniela || OK || || ||
 
|-
 
|  38 || Vavrdová Karolína || - || - || - || -
 
|}
 
  
 
'' '''ko''' - úloha vrácena k opravě''
 
'' '''ko''' - úloha vrácena k opravě''
  
 
'' '''OK''' - úloha uznána''
 
'' '''OK''' - úloha uznána''
 
===Testy===
 
{| class = "border"
 
| č.zadání ||  student(ka) ||1.test||2.test||3.test||4.test
 
|-
 
|  1 || Bartalošová Kateřina || OK || || ||
 
|-
 
|  2 || Bednářová Kristýna || - || - || - || -
 
|-
 
|  3 || Beranová Alžběta || - || - || - || -
 
|-
 
|  4 || Blažek Ondřej || OK || || ||
 
|-
 
|  5 || Bucek Lubomír || OK || || ||
 
|-
 
|  6 || Carda Jiří || ko || || ||
 
|-
 
|  7 || Cerman Martin || - || - || - || -
 
|-
 
|  8 || Doležalová Kristýna || OK || || ||
 
|-
 
|  9 || Dragoun Daniel || OK || || ||
 
|-
 
|  10 || Dvořák Dennis || OK || || ||
 
|-
 
|  11 || Dvořáková Karolína || OK || || ||
 
|-
 
|  12 || Fáber Marek || OK || || ||
 
|-
 
|  13 || Fládrová Hana ||ko(OK)|| || ||
 
|-
 
|  14 || Hůja Karel  || - || - || - || -
 
|-
 
|  15 || Jákl Martin || || || ||
 
|-
 
|  16 || Janák Jiří  || OK || || ||
 
|-
 
|  17 || Joska Martin || OK || || ||
 
|-
 
|  18 || Klimánková Petra || OK || || ||
 
|-
 
|  19 || Kopal Tomáš || - || - || - || -
 
|-
 
|  20 || Léharová Alžběta || OK || || ||
 
|-
 
|  21 || Lipert Martin || OK || || ||
 
|-
 
|  22 || Matějíček Michael || OK || || ||
 
|-
 
|  23 || Maybrodskyy Oleksiy || OK || || ||
 
|-
 
|  24 || Mikeš Jakub ||ko(OK)|| || ||
 
|-
 
|  25 || Mikulecká Jolana || ko || || ||
 
|-
 
|  26 || Nesrstová Karolína || OK || || ||
 
|-
 
|  27 || Pešek Ondřej || OK || || ||
 
|-
 
|  28 || Pexa Ladislav || OK || || ||
 
|-
 
|  29 || Plavcová Tereza || OK || || ||
 
|-
 
|  30 || Přibylová Jana || OK || || ||
 
|-
 
|  31 || Richtrová Zuzana || OK || || ||
 
|-
 
|  32 || Rýglová Hana || OK || || ||
 
|-
 
|  33 || Slívová Adina || ko || || ||
 
|-
 
|  34 || Šlaufová Zuzana || OK || || ||
 
|-
 
|  35 || Švejda Jan || ko || || ||
 
|-
 
|  36 || Talovic Marek || OK || || ||
 
|-
 
|  37 || Valešová Daniela || OK || || ||
 
|-
 
|  38 || Vavrdová Karolína || - || - || - || -
 
|}
 
 
'' '''ko''' - test nesplněn''
 
 
'' '''OK''' - test splněn''
 
  
 
<!--
 
<!--
Řádek 239: Řádek 181:
 
----
 
----
 
*[[Ing. Jan Holešovský | Jan Holešovský]] <[mailto://jan.holesovsky@fsv.cvut.cz  jan.holesovsky@fsv.cvut.cz]>
 
*[[Ing. Jan Holešovský | Jan Holešovský]] <[mailto://jan.holesovsky@fsv.cvut.cz  jan.holesovsky@fsv.cvut.cz]>
*[[Ing. Pavel Tesař, Ph.D. | Pavel Tesař]] <[mailto://pavel.tesar@fsv.cvut.cz  pavel.tesar@fsv.cvut.cz]>
 
  
 
{{Teoretická_geodézie}}
 
{{Teoretická_geodézie}}
  
 
<!--
 
<!--
 
  
  
 
==Různé==
 
==Různé==
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/MatlabDoc Seznamovací a referenční příručky pro Matlab]
+
* [ftp://athena.fsv.cvut.cz/MatlabDoc Seznamovací a referenční příručky pro Matlab]
 
+
* [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/integrace_matlab Tři malé příklady na trojný integrál v Matlabu]
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/integrace_matlab Tři malé příklady na trojný integrál v Matlabu]
+
* [http://gmt.soest.hawaii.edu/ Stránky programu GMT pro kartografické zobrazovaní]
 
+
* [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/priklad_gmt.sh Příklad, který vygeneruje EPS obrázek křivek na glóbu pomocí GMT]
[http://gmt.soest.hawaii.edu/ Stránky programu GMT pro kartografické zobrazovaní]
+
* [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/priklady_1gu.txt Několik vyřešených příkladů na první hlavní geodetickou úlohu]
 
 
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/priklad_gmt.sh Příklad, který vygeneruje EPS obrázek křivek na glóbu pomocí GMT]
 
 
 
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/loxodroma.pdf Poznámky k loxodromě]
 
 
 
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/zakriveni.pdf Poznámky ke křivosti obrazu geodetické křivky]
 
 
 
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/krovakovo_zobrazeni.pdf Poznámky ke Křovákově zobrazení]
 
 
 
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/krovakovo_zobrazeni.m M-soubor pro octave s funkcemi pro Křovákovo zobrazení (netestováno pro Matlab)]
 
 
 
[http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2007/priklady_1gu.txt Několik vyřešených příkladů na první hlavní geodetickou úlohu]
 
 
-->
 
-->

Aktuální verze z 18. 2. 2020, 00:25

Anotace

Tvar tělesa Země, geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Aplikace sférické trigonometrie. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Geodetická křivka v konformním zobrazení, směrové korekce ze zobrazení. Terestrické polohové základy, klasické sítě, triangulace, trilaterace. Souřadnicové systémy v ČR.

Doporučená literatura
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skriptum. Ediční středisko ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skriptum. Nakladatelství ČVUT 2007.
Vykutil J.: Vyšší geodézie. Kartografie 1982.

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek v místnosti C208 od 16:00 do 18:40.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: http://www.pecny.cz/jako/CVUT-TG1-2019-2020/.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • středa 8:00 - 9:40 v B974, kruh 17, cvičící Jan Holešovský, B919a
 • středa 10:00 - 11:40 v B974, kruh 16, cvičící Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Datum (stř) Program Zadání Odevzdání Test
25.9. zadání 1.úlohy Ú1
2.10. 1.úloha / 2.část
9.10. samostatné zpracování
16.10. zadání 2.úlohy Ú2 Ú1 T1
23.10. 2.úloha / 2.část
30.10. samostatné zpracování
6.11. zadání 3.úlohy Ú3 Ú2 T2
13.11. 3.úloha / 2.část
20.11. samostatné zpracování
27.11. zadání 4.úlohy Ú4 Ú3 T3
4.12. 4.úloha / 2.část
11.12. samostatné zpracování
18.12. test Ú4 T4


Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Nutnými podmínkami pro získání zápočtu jsou uznané všechny úlohy a splněné všechny testy. V případě nesplnění kteréhokoli testu máte možnost jedné opravy každého testu (termíny budou stanoveny podle potřeby, zpravidla na nepovinných cvičeních určených pro samostatné zpracování). Při nesplnění kteréhokoli testu v řádném i opravném termínu není možno udělit zápočet.

Resty na zápočet z TG1 (opravy úloh a testů) bude možné řešit nejpozději do konce prvního týdne zkouškového období, tj. do pátku 10.1.2020. Po tomto datu již nebudou zápočty z TG1 udělovány.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Helmertova prostorová transformace

Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

 • titulní strana (ke stažení zde);
 • numerické zadání;
 • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
 • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
 • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
 • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich opakované nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: TG1/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Adamcová Alice OK OK OK OK
2 Beck Jakub OK OK OK OK
3 Bláhová Taťána OK OK OK OK
4 Boušek Martin OK OK OK OK
5 Brachtl Ondřej OK OK OK OK
6 Bukovinská Helena ko
7 Horník Martin OK OK OK OK
8 Kharevich Yuliya
9 Korec Pavel OK OK OK OK
10 Krauz Tomáš OK OK OK OK
11 Kučera Jakub OK OK OK OK
12 Kučerová Adéla OK OK OK OK
13 Martoš Samuel OK OK OK OK
14 Pelikán Václav OK OK OK OK
15 Sochor Miroslav OK OK OK OK
16 Straka Tomáš OK OK OK OK
17 Štropová Barbara OK OK OK OK
18 Tichá Anna OK OK OK OK
19 Tomášek Filip OK OK OK OK
20 Trojan Jakub OK OK OK OK
21 Váchová Hana OK OK OK OK
22 Váňa Ondřej OK OK OK OK

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána