155TCVI Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 / Pravidla cvičení: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 13: Řádek 13:
 
* TZ je odevzdávána v elektronické podobě '''ve formátu PDF'''. Zprávou je '''jeden''' soubor obsahující veškeré požadované výstupy. '''Technická zpráva musí být opatřena popisovým polem''' na první samostatné straně, které obsahuje následující informace: jméno, platnou emailovou adresu, datum odevzdání, název a číslo úlohy, '''číslo zadání''', kruh.  
 
* TZ je odevzdávána v elektronické podobě '''ve formátu PDF'''. Zprávou je '''jeden''' soubor obsahující veškeré požadované výstupy. '''Technická zpráva musí být opatřena popisovým polem''' na první samostatné straně, které obsahuje následující informace: jméno, platnou emailovou adresu, datum odevzdání, název a číslo úlohy, '''číslo zadání''', kruh.  
 
* TZ v elektronické podobě se odevzdává prostřednictvím formuláře v sekci <tt>Odevzdané úlohy</tt> po přihlášení na serveru [http://athena.fsv.cvut.cz/TC1 athena]. Soubor se automaticky uloží na server pod Vaším jménem a bude následně zkontrolován vyučujícím. V případě, že chcete odevzdat opravnou verzi technické zprávy, postupujte stejným způsobem. O odevzdané verzi svědčí písmenko v tabulce v sekci <tt>Odevzdané úlohy</tt>. '''Technickou zprávu lze odevzdat až poté, co je provedena úspěšná numerická kontrola.'''
 
* TZ v elektronické podobě se odevzdává prostřednictvím formuláře v sekci <tt>Odevzdané úlohy</tt> po přihlášení na serveru [http://athena.fsv.cvut.cz/TC1 athena]. Soubor se automaticky uloží na server pod Vaším jménem a bude následně zkontrolován vyučujícím. V případě, že chcete odevzdat opravnou verzi technické zprávy, postupujte stejným způsobem. O odevzdané verzi svědčí písmenko v tabulce v sekci <tt>Odevzdané úlohy</tt>. '''Technickou zprávu lze odevzdat až poté, co je provedena úspěšná numerická kontrola.'''
* V případě, že odevzdáváte spolu s TZ i přílohy, zásadně je odevdávejte komprimované (povolen je formát ZIP a GZ, nikoli RAR). Struktura komprimovaných dat je vždy taková, že po dekomprimaci vznikne adresář jehož název se shoduje s příjmením a jménem studenta, pro oddělení je použito podržítko (např. koudelka_josef). Struktura v adresáři již není vázána dalšími pravidly, ale měla by být logická. '''V názvech souborů a adresářů nepoužívejte diakritiku.'''
+
* V případě, že odevzdáváte spolu s TZ i přílohy, zásadně je odevdávejte komprimované (povolen je formát ZIP a GZ, nikoli RAR). Struktura komprimovaných dat je vždy taková, že po dekomprimaci vznikne adresář, jehož název se shoduje s příjmením a jménem studenta, pro oddělení je použito podržítko (např. koudelka_josef). Struktura v adresáři již není vázána dalšími pravidly, ale měla by být logická. '''V názvech souborů a adresářů nepoužívejte diakritiku.'''
 
* Technická zpráva musí být odevzdána nejpozději v termínu stanoveném vyučujícím. Neuplná technická zpráva je považována za neodevzdanou.
 
* Technická zpráva musí být odevzdána nejpozději v termínu stanoveném vyučujícím. Neuplná technická zpráva je považována za neodevzdanou.
 
* V případě, že vyučující shledá v technické zprávě nedostatky, informuje o tom studenta prostřednictvím webového formuláře. Opravenou verzi student odevzdává opět stejným způsobem. Jestliže opravená verze obsahuje nadále nedostatky, je třeba další opravnou verzi odevzdat osobně v tištěné verzi. Student bude přezkoušen, zda-li tématice probírané v úloze porozuměl.
 
* V případě, že vyučující shledá v technické zprávě nedostatky, informuje o tom studenta prostřednictvím webového formuláře. Opravenou verzi student odevzdává opět stejným způsobem. Jestliže opravená verze obsahuje nadále nedostatky, je třeba další opravnou verzi odevzdat osobně v tištěné verzi. Student bude přezkoušen, zda-li tématice probírané v úloze porozuměl.

Verze z 3. 12. 2015, 10:54

 • Cvičení je hodnoceno zápočtem
 • Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujích požadavků:
  • Samostatné vypracování všech příkladů,
  • úspěšná kontrola a zapsání výsledků do databáze,
  • odevzdání technických zpráv ke všem tematickým celkům,
  • úspěšně absolvované písemné testy
 • V průběhu semestru bude 4 nebo 5 písemných testů. Aby mohl být udělen zápočet, je třeba z každého testu získat alespoň polovinu maximálního počtu bodů (maximální počet bodů může být pro každý test jiný). Dva testy je možné opravit. V případě, že se student nemůže testu z vážných důvodů zúčastnit (nemoc apod.), musí se bez zbytečného prodlení omluvit a dohodnout si termín pro napsání náhradního testu.
 • Kontrola jednotlivých tématických celků je prováděna dvojím způsobem:
  • Numerická kontrola na internetu,
  • kontrola správnosti technické zprávy.
 • Technická zpráva (TZ) obsahuje zadání, hodnoty vstupních veličin a výstupy požadované v zadání.
 • TZ je odevzdávána v elektronické podobě ve formátu PDF. Zprávou je jeden soubor obsahující veškeré požadované výstupy. Technická zpráva musí být opatřena popisovým polem na první samostatné straně, které obsahuje následující informace: jméno, platnou emailovou adresu, datum odevzdání, název a číslo úlohy, číslo zadání, kruh.
 • TZ v elektronické podobě se odevzdává prostřednictvím formuláře v sekci Odevzdané úlohy po přihlášení na serveru athena. Soubor se automaticky uloží na server pod Vaším jménem a bude následně zkontrolován vyučujícím. V případě, že chcete odevzdat opravnou verzi technické zprávy, postupujte stejným způsobem. O odevzdané verzi svědčí písmenko v tabulce v sekci Odevzdané úlohy. Technickou zprávu lze odevzdat až poté, co je provedena úspěšná numerická kontrola.
 • V případě, že odevzdáváte spolu s TZ i přílohy, zásadně je odevdávejte komprimované (povolen je formát ZIP a GZ, nikoli RAR). Struktura komprimovaných dat je vždy taková, že po dekomprimaci vznikne adresář, jehož název se shoduje s příjmením a jménem studenta, pro oddělení je použito podržítko (např. koudelka_josef). Struktura v adresáři již není vázána dalšími pravidly, ale měla by být logická. V názvech souborů a adresářů nepoužívejte diakritiku.
 • Technická zpráva musí být odevzdána nejpozději v termínu stanoveném vyučujícím. Neuplná technická zpráva je považována za neodevzdanou.
 • V případě, že vyučující shledá v technické zprávě nedostatky, informuje o tom studenta prostřednictvím webového formuláře. Opravenou verzi student odevzdává opět stejným způsobem. Jestliže opravená verze obsahuje nadále nedostatky, je třeba další opravnou verzi odevzdat osobně v tištěné verzi. Student bude přezkoušen, zda-li tématice probírané v úloze porozuměl.
 • Je-li úloha vrácena z důvodu nedostatku v příloze, odevzdejte spolu s opravenou přílohou znovu i původní technickou zprávu (pouze v tom případě je vyučující informován o změně).
 • Vždy, dříve než odešlete PDF soubor na server, zkontrolujte, zdali jde otevřít a zda-li obsahuje kompletní technickou zprávu!
Zpět na stránku cvičení