155PUG Pozemkové úpravy

Z GeoWikiCZ
Verze z 26. 2. 2013, 18:17, kterou vytvořil Benda (diskuse | příspěvky) (Cvičení LS 2012/2013)
Přejít na: navigace, hledání


Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v LS 12/13

  • podrobné podmínky pro cvičení jsou uvedeny v kurzu MOODLE společně s návody ke cvičení
  • zkouška z Pozemkových úprav musí být úspěšně složena do konce zkouškového období letního semestru (dle studijních předpisů)
  • termíny zkoušek budou vypsány v KOS ke konci výuky v učebnách

Cvičení LS 2012/2013

úloha Název termíny
1 Úloha 1 viz harmonogram
2 Úloha 2 viz harmonogram
3 Úloha 3 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení 153PUG (LS 12/13)

Časový harmonogram cvičení 153YPUZ (LS 12/13)

Zadání úloh a návody ke cvičení

Anotace

Úvod do oboru pozemkové úpravy, historický vývoj, pozemkové úpravy jako způsob obnovy katastrálního operátu.

Jednotlivé etapy procesu zpracování pozemkových úprav, účastníci pozemkových úprav, pozemkové úpravy jako nástroj krajinného plánování.

Potřebné podklady, jejich roztřídění a zpracování, jednotlivé činnosti geodeta a projektanta, součinnost orgánů státní správy.

Plán společných zařízení, zásady navrhování společných zařízení a celkového návrhu pozemkové úpravy.

Praktická cvičení - seznámení a procvičení vybraných činností projektanta a geodeta.