155PUG Pozemkové úpravy: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 21: Řádek 21:
  
  
Doporučená literatura: Vlasák J., Barošková K.: Pozemkové úpravy, skriptum ČVUT FSv-Praha
+
Doporučená literatura: viz návody ke cvičení
 
 
  
 
== Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v LS 14/15  ==
 
== Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v LS 14/15  ==

Verze z 21. 2. 2016, 22:04


Anotace

Úvod do oboru pozemkové úpravy, historický vývoj, pozemkové úpravy jako způsob obnovy katastrálního operátu.

Jednotlivé etapy procesu zpracování pozemkových úprav, účastníci pozemkových úprav, pozemkové úpravy jako nástroj krajinného plánování.

Potřebné technické a mapové podklady, jejich roztřídění a zpracování, jednotlivé činnosti geodeta a projektanta, součinnost orgánů státní správy.

Plán společných zařízení (PSZ), zásady navrhování společných zařízení a celkového návrhu pozemkové úpravy.

Praktická cvičení - seznámení a procvičení vybraných činností projektanta a geodeta.

Přednášky

Přednášející:

Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)

Ing. Kateřina Jusková (katerina.juskova at fsv.cvut.cz)


Doporučená literatura: viz návody ke cvičení

Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v LS 14/15

  • podrobné podmínky pro cvičení jsou uvedeny v kurzu MOODLE společně s návody ke cvičení
  • zkouška z Pozemkových úprav musí být úspěšně složena do konce zkouškového období letního semestru (dle studijních předpisů)
  • termíny zkoušek budou vypsány v KOS ke konci výuky v učebnách

Cvičení LS 2014/2015

úloha Název termíny
1 Nároky vlastníků viz harmonogram
2 PSZ + návrh cesty viz harmonogram
3 Návrh nových pozemků viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení 155PUG (LS 14/15)

Zadání úloh a návody ke cvičení