155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 5: Řádek 5:
 
Přednášející:  Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)
 
Přednášející:  Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)
  
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha
+
Doporučená literatura: viz kurz MOODLE
  
 
=='''Cvičení - letní semestr 2014/2015'''==
 
=='''Cvičení - letní semestr 2014/2015'''==

Verze z 21. 2. 2016, 20:55

Anotace

Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Bodová pole. Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy. Účelové mapy velkých měřítek, SM-5. Informační systémy ISKN aj.

Přednášky

Přednášející: Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)

Doporučená literatura: viz kurz MOODLE

Cvičení - letní semestr 2014/2015

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Mapy velkých měřítek 1 viz harmonogram
2 Řešení výškopisu 3 viz harmonogram
3 Digitální katastrální mapa 8 viz harmonogram


Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení


  • Obsah úloh, podmínky jejich zpracování jsou posány v návodech ke cvičení.
  • Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Klasifikace úloh a celého cvičení jsou posány v návodech ke cvičení.


V Praze dne 10.2.2015 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení