155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 21: Řádek 21:
  
  
[http://http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_map1_ls13_14.html  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_map1_ls13_14.html  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
 
[http://ocw.cvut.cz/moodle/course/category.php?id=21 '''''Návody ke cvičení''''' ]
 
[http://ocw.cvut.cz/moodle/course/category.php?id=21 '''''Návody ke cvičení''''' ]

Verze z 18. 2. 2014, 11:00

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášky

Přednášející: Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha

Cvičení - letní semestr 2013/2014

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Mapy velkých měřítek 1 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 7 viz harmonogram
3 Řešení výškopisu 4 viz harmonogram


Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení


  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.


V Praze dne 18.2.2014 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení