155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Cvičení - letní semestr 2013/2014)
m (Cvičení - letní semestr 2013/2014)
Řádek 12: Řádek 12:
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      ||  Mapy velkých měřítek || || viz harmonogram
+
| 1      ||  Mapy velkých měřítek || 1 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || Digitální katastrální mapa || || viz harmonogram
+
| 2      || Digitální katastrální mapa || 7 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 3      || Řešení výškopisu  || ||  viz harmonogram
+
| 3      || Řešení výškopisu  || 4 ||  viz harmonogram
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 18. 2. 2014, 10:52

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášky

Přednášející: Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha

Cvičení - letní semestr 2013/2014

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Mapy velkých měřítek 1 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 7 viz harmonogram
3 Řešení výškopisu 4 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení


  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.


V Praze dne 18.2.2014 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení