155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 6: Řádek 6:
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha
  
=='''Cvičení - zimní semestr 2012/2013'''==
+
=='''Cvičení - letní semestr 2013/2014'''==
  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      ||  Klady listů map velkých měřítek || 1 || viz harmonogram
+
| 1      ||  Klady listů map velkých měřítek || || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || Digitální katastrální mapa || 7 || viz harmonogram
+
| 2      || Digitální katastrální mapa || || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 3      || Interpolace vrstevnic  || 5 ||  viz harmonogram
+
| 3      || Interpolace vrstevnic  || ||  viz harmonogram
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapg_zs12_13.html  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapg_zs12_13a.html  '''''Časový harmonogram cvičení -připravuje se''''']
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy '''''Návody ke cvičení''''' ]
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy '''''Návody ke cvičení - připravují se''''' ]
  
  
 
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 
*Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 
*Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
+
*Známky ze cvičení se '''uplatní''' při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 22.9.2012     || || || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne xx.2.2014     || || || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                          || ||  || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                          || ||  || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení

Verze z 11. 1. 2014, 23:09

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha

Cvičení - letní semestr 2013/2014

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa viz harmonogram
3 Interpolace vrstevnic viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení -připravuje se

Návody ke cvičení - připravují se


  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne xx.2.2014 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení