155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m
m (Cvičení - zimní semestr 2011/2012)
Řádek 25: Řádek 25:
 
|}
 
|}
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapg_zs11_12.htm   '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapg_zs11_12.html   '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy '''''Návody ke cvičení''''' ]
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy '''''Návody ke cvičení''''' ]

Verze z 8. 9. 2011, 22:04

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>


Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2011/2012

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 2 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 8 viz harmonogram
3 Interpolace vrstevnic 2 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení


  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Pro úlohu ad 3 se technická zpráva nevyhotovuje. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 8.9.2011 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení