155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Cvičení - zimní semestr 2009/2010)
m (Cvičení - zimní semestr 2009/2010)
Řádek 25: Řádek 25:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
[ '''''Přehled přihlášek ke zkoušce''''' - připravuje se]
 
  
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapo_zs0910.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapo_zs0910.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
Řádek 34: Řádek 32:
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky09_10/temata09_10.html  '''''Obsah přednášek''''']
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky09_10/temata09_10.html  '''''Obsah přednášek''''']
  
[ '''''Otázky ke zkoušce (PDF)'''''- připravuje se]
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky09_10/OtazkyMap2010.pdf  '''''Otázky ke zkoušce (PDF)''''']  
  
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Pro úlohu ad 3 se odevzdává výškopisný test. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Pro úlohu ad 3 se odevzdává výškopisný test. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.

Verze z 28. 12. 2009, 12:49

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2009/2010

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 2 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 9 viz harmonogram
3 Interpolace vrstevnic 1 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

Obsah přednášek

Otázky ke zkoušce (PDF)

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Pro úlohu ad 3 se odevzdává výškopisný test. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 21.9.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení