155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 28: Řádek 28:
 
[ '''''Přehled přihlášek ke zkoušce''''' - připravuje se]
 
[ '''''Přehled přihlášek ke zkoušce''''' - připravuje se]
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapo_zs_0910.png   '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapo_zs0910.htm   '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''' ]
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/index.html  '''''Návody ke cvičení''''' ]

Verze z 21. 9. 2009, 05:42

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2009/2010

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 2 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 9 viz harmonogram
3 Interpolace vrstevnic 1 viz harmonogram

[ Přehled přihlášek ke zkoušce - připravuje se]

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

[ Obsah přednášek - připravuje se]

[ Otázky ke zkoušce (PDF)- připravuje se]

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Pro úlohu ad 3 se odevzdává výškopisný test. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 21.9.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení