155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 12: Řádek 12:
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
  
=='''Cvičení - zimní semestr 2011/2012'''==
+
=='''Cvičení - zimní semestr 2012/2013'''==
  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      ||  Klady listů map velkých měřítek || 2 || viz harmonogram
+
| 1      ||  Klady listů map velkých měřítek || 1 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || Digitální katastrální mapa || 8 || viz harmonogram
+
| 2      || Digitální katastrální mapa || 7 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 3      || Interpolace vrstevnic  || 2 ||  viz harmonogram
+
| 3      || Interpolace vrstevnic  || 4 ||  viz harmonogram
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapg_zs11_12.html  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapg_zs12_13.html  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy '''''Návody ke cvičení''''' ]
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy '''''Návody ke cvičení''''' ]
  
  
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Pro úlohu ad 3 se technická zpráva nevyhotovuje. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
+
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
+
*Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 8.9.2011     || || || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 22.9.2012     || || || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
 
|                          || ||  || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|                          || ||  || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení

Verze z 22. 9. 2012, 21:46

Anotace

Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.

Přednášející: Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Vyučující:

 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>


Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení - zimní semestr 2012/2013

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Klady listů map velkých měřítek 1 viz harmonogram
2 Digitální katastrální mapa 7 viz harmonogram
3 Interpolace vrstevnic 4 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení


  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
V Praze dne 22.9.2012 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení