155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 39 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
== Anotace ==
 
== Anotace ==
Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Podrobné polohové a výškové pole. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Výměry parcel. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální kat. mapy. Tvorba a obnova SMO-5. Informační systémy ISKN, ISZK, ISVS.  
+
Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Bodová pole. Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy. Účelové mapy velkých měřítek, SM-5. Informační systémy ISKN aj.
  
Přednášející:  Doc. Ing. Milan Huml, CSc.
+
== Přednášky ==
 +
Přednášející:  Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)
  
Vyučující:  
+
Doporučená literatura: viz návody ke cvičení
  
  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
+
=='''Cvičení - letní semestr 2017/2018'''==
  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 
  Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
  Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://z.valenta@seznam.cz z.valenta@seznam.cz]>
 
 
 
Doporučená literatura: Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
 
 
=='''Cvičení - zimní semestr 2008/2009'''==
 
  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
! úloha !!  Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
|-
 
|-
| 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_1uloha/u1_zadania.html Klady listů map velkých měřítek] || 2 || viz harmonogram
+
| 1      ||  Mapy velkých měřítek || 1 || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_2uloha/u2_zadania.html Digitální katastrální mapa] || 10 || viz harmonogram
+
| 2      || Řešení výškopisu || 3|| viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 3      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/mapo_3uloha/u3_zadania.html Interpolace vrstevnic]   || 2 ||  viz harmonogram
+
| 3      || Digitální katastrální mapa   || 8 ||  viz harmonogram
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/harmonogram/harmonogram_mapo_zs07_08a.htm  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
 
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153mapo/indexa.html  '''''Návody ke cvičení''''']
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~mapovani/vyuka/155map1/harmonogram/MAP1_harmonogram_ls1718.pdf  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
 +
 
 +
[http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50 '''''Návody ke cvičení''''' ]
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/temata07_08a.html  '''''Obsah přednášek''''']
 
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/mapo_prednasky07_08/OtazkyMap08a.html  '''''Otázky ke zkoušce''''']
+
*Obsah úloh, podmínky jejich zpracování jsou popsány v návodech ke cvičení.
 +
*Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 +
*Klasifikace úloh a celého cvičení jsou popsány v návodech ke cvičení.
  
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Pro úlohu ad 3 se odevzdává výškopisný test. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
  
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne 26.9.2008     || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne 15.2.2018     || || || ||  ||  || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
|                           || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
+
|                           || ||  || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
{{Mapování}}

Aktuální verze z 15. 2. 2018, 12:59

Anotace

Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Bodová pole. Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy. Účelové mapy velkých měřítek, SM-5. Informační systémy ISKN aj.

Přednášky

Přednášející: Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)

Doporučená literatura: viz návody ke cvičení

Cvičení - letní semestr 2017/2018

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Mapy velkých měřítek 1 viz harmonogram
2 Řešení výškopisu 3 viz harmonogram
3 Digitální katastrální mapa 8 viz harmonogram


Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení


  • Obsah úloh, podmínky jejich zpracování jsou popsány v návodech ke cvičení.
  • Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Klasifikace úloh a celého cvičení jsou popsány v návodech ke cvičení.


V Praze dne 15.2.2018 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení