155MAP1 Mapování: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 21: Řádek 21:
  
  
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~mapovani/vyuka/155map1/harmonogram/harmonogram_MAP1_ls1718.pdf  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~mapovani/vyuka/155map1/harmonogram/MAP1_harmonogram_ls1718.pdf  '''''Časový harmonogram cvičení''''']
  
 
[http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50 '''''Návody ke cvičení''''' ]
 
[http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50 '''''Návody ke cvičení''''' ]

Aktuální verze z 15. 2. 2018, 11:59

Anotace

Geodetické a kartografické základy map velkých měřítek. Bodová pole. Vývoj mapování ve velkých měřítkách. Technické podmínky tvorby a údržby map. Přesnost mapování. Koncepce tvorby map velkého měřítka. Postup obnovy katastrální mapy. Obsah katastrální mapy. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výpočetní a zobrazovací práce. Grafická a digitální forma katastrální mapy, výměnný formát digitální katastrální mapy. Účelové mapy velkých měřítek, SM-5. Informační systémy ISKN aj.

Přednášky

Přednášející: Ing. Karel Benda, CSc. (karel.benda at fsv.cvut.cz)

Doporučená literatura: viz návody ke cvičení

Cvičení - letní semestr 2017/2018

úloha Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 Mapy velkých měřítek 1 viz harmonogram
2 Řešení výškopisu 3 viz harmonogram
3 Digitální katastrální mapa 8 viz harmonogram


Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení


  • Obsah úloh, podmínky jejich zpracování jsou popsány v návodech ke cvičení.
  • Úlohy se odevzdávají nejpozději do termínu uvedeného u jednotlivých úloh (viz harmonogram). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  • Klasifikace úloh a celého cvičení jsou popsány v návodech ke cvičení.


V Praze dne 15.2.2018 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení