155KANE Katastr nemovitostí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Cvičení LS 2011/2012

úloha Název termíny
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram
3 Geometrický plán viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE (LS 2011/2012) - připravuje se

Časový harmonogram cvičení KANH (LS 2011/2012) - připravuje se

Vyučující:

Doporučená literatura:

  • Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
  • Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
  • Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.