155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 27: Řádek 27:
 
! úloha !! Název  !!Počet cv. !! od - do     
 
! úloha !! Název  !!Počet cv. !! od - do     
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Vytyčovací prvky stavební parcely] || style="text-align: center" | 2 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm viz harmonogram ]
+
| style="text-align: center" | 1      ||  Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" | 2 || viz harmonogram  
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 2      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Soubor popisných informací] || style="text-align: center" | 2 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm viz harmonogram ]  
+
| style="text-align: center" | 2      ||  Soubor popisných informací || style="text-align: center" | 2 || viz harmonogram  
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 3      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geometrický plán] || style="text-align: center" | 5 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm viz harmonogram ]
+
| style="text-align: center" | 3      ||  Geometrický plán || style="text-align: center" | 5 || viz harmonogram  
 
|}
 
|}
  

Verze z 24. 2. 2008, 21:26

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.


Doporučená literatura:

  • Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
  • Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
  • Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Vyučující:

 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení KN - letní semestr 2007/2008

úloha Název Počet cv. od - do
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely 2 viz harmonogram
2 Soubor popisných informací 2 viz harmonogram  
3 Geometrický plán 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro tuto úlohu, příp. na následujícím cvičení. Poslední úloha musí být odevzdaná na posledním cvičení příslušné studijní skupiny před odjezdem na výuku v terénu. Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
V Praze dne 21.2.2008 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení