155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m ('''Cvičení KN - letní semestr 2006/2007''')
m ('''Cvičení KN - letní semestr 2006/2007''')
Řádek 31: Řádek 31:
 
| style="text-align: center" | 2      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/uloha2/u2_zad.html Soubor popisných informací] || style="text-align: center" | 2 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ]  
 
| style="text-align: center" | 2      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/uloha2/u2_zad.html Soubor popisných informací] || style="text-align: center" | 2 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ]  
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 3      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/uloha3/u3_zad.html Geometrický plán] || style="text-align: center" | 4 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ]  
+
| style="text-align: center" | 3      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/uloha3/u3_zad.html Geometrický plán] || style="text-align: center" | 5 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ]
|-
 
| style="text-align: center" | 4      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/uloha4/u4_zadani.html Výpočet souřadnic lomových bodů vlastnické hranice] || style="text-align: center" | 2 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ]
 
 
|}
 
|}
  

Verze z 18. 1. 2008, 15:48

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.


Doporučená literatura:

  • Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
  • Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
  • Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Vyučující:

 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení KN - letní semestr 2006/2007

úloha Název Počet cv. od - do
1 Vytyčovací prvky stavební parcely 2 viz harmonogram
2 Soubor popisných informací 2 viz harmonogram  
3 Geometrický plán 5 viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

Návody ke cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro tuto úlohu, příp. na následujícím cvičení. Poslední úloha musí být odevzdaná na posledním cvičení příslušné studijní skupiny před odjezdem na výuku v terénu. Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
V Praze dne 2.2.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení