155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 22: Řádek 22:
 
   Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://zdenek.valenta@fsv.cvut.cz z.valenta@seznam.cz]>
 
   Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://zdenek.valenta@fsv.cvut.cz z.valenta@seznam.cz]>
  
=='''Cvičení - letní semestr 2006/2007'''==
+
=='''Cvičení KN - letní semestr 2006/2007'''==
  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
Řádek 38: Řádek 38:
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Časový harmonogram cvičení]
 
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Časový harmonogram cvičení]
  
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
+
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
 
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
  
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| V Praze dne xx.2.2007      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
+
| V Praze dne xx.2.2007      ||             || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|-
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
+
|                            ||             || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Verze z 23. 1. 2007, 14:31

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.


Doporučená literatura:

  • Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
  • Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
  • Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Vyučující:

 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení KN - letní semestr 2006/2007

úloha Název Počet cv. od - do Odevzdat do
1 Vytyčovací prvky nemovitosti 2 viz harmonogram viz harmonogram
2 Soubor popisných informací 2 viz harmonogram viz harmonogram  
3 Geometrický plán 4 viz harmonogram viz harmonogram  
4 Výpočet souřadnic lomových bodů vlasnické hranice 2 viz harmonogram viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
V Praze dne xx.2.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení