155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 25: Řádek 25:
  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
 
{| border="1" cellpadding="8"  
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do  
+
! úloha !! Název  !!Počet cv. !! od - do    !! Odevzdat do  
 
|-
 
|-
| 1      || x || x ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 || x
+
| style="text-align: center" | 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Vytyčovací prvky nemovitosti] || style="text-align: center" | 2 || viz harmonogram || viz harmonogram
 
|-
 
|-
| 2      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 ||x            
+
| style="text-align: center" | 2      || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Soubor popisných informací] || style="text-align: center" | 2 || viz harmonogram || viz harmonogram  
 
|-
 
|-
| 3      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 ||  x                 
+
| style="text-align: center" | 3      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Geometrický plán] || style="text-align: center" | 4 || viz harmonogram || viz harmonogram  
|-
 
| 4     || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 || x                 
 
|-
 
| 5      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 || x                   
 
 
|-
 
|-
 +
| style="text-align: center" | 4      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Výpočet souřadnic lomových bodů vlasnické hranice] || style="text-align: center" | 2 || viz harmonogram || viz harmonogram
 
|}
 
|}
  

Verze z 23. 1. 2007, 14:29

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.


Doporučená literatura:

  • Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
  • Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
  • Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Vyučující:

 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení - letní semestr 2006/2007

úloha Název Počet cv. od - do Odevzdat do
1 Vytyčovací prvky nemovitosti 2 viz harmonogram viz harmonogram
2 Soubor popisných informací 2 viz harmonogram viz harmonogram  
3 Geometrický plán 4 viz harmonogram viz harmonogram  
4 Výpočet souřadnic lomových bodů vlasnické hranice 2 viz harmonogram viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
V Praze dne xx.2.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení