155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 10: Řádek 10:
  
 
Doporučená literatura:
 
Doporučená literatura:
 
+
*Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
+
*Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
 
+
*Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
 
 
 
Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
  
  
 
Vyučující:  
 
Vyučující:  
  
 +
  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 
   Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
 
   Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
   Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
   Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://zdenek.valenta@fsv.cvut.cz z.valenta@seznam.cz]>
 
   Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://zdenek.valenta@fsv.cvut.cz z.valenta@seznam.cz]>

Verze z 19. 1. 2007, 12:43

obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.


Doporučená literatura:

  • Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
  • Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
  • Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005


Vyučující:

 Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <michal@fsv.cvut.cz>
 Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <huml@fsv.cvut.cz>
 Ing. Karel Benda, CSc.  <karel.benda@fsv.cvut.cz>
 Ing. Zdeněk Valenta  <z.valenta@seznam.cz>

Cvičení - letní semestr 2006/2007

úloha od do Název Počet cvičení Odevzdat do  
1 x x KN 2 x
2 x x KN 2 x
3 x x KN 2 x
4 x x KN 2 x
5 x x KN 2 x

Časový harmonogram cvičení

  • Úloha ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
V Praze dne xx.2.2007 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení