155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Katastr}}
 
{{Katastr}}
  
== Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v LS 10/11 ==
+
== Cvičení LS 2011/2012 ==
* '''kdo nemá zápočet ze cvičení Mapování''' (153MAPG, 153MAPH), může se zúčastnit cvičení z Katastru nemovitostí, ale nemůže jít ke zkoušce z Katastru nemovitostí
 
* '''kdo nemá zkoušku z Mapování''' (153MAPG, 153MAPH), '''nemůže jít''' na zkoušku z Katastru nemovitostí
 
* '''zkouška z Katastru nemovitostí''' musí být úspěšně složena do konce zkouškového období letního semestru, tj. '''do 1.7.2011''' (dle studijních předpisů)
 
* termíny zkoušek budou vypsány v KOS před odjezdem na výuku v terénu
 
 
 
== Cvičení LS 2010/2011 ==
 
  
 
{|class="border"
 
{|class="border"
Řádek 19: Řádek 13:
 
|}
 
|}
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls10_11_KANE.htm '''''Časový harmonogram cvičení KANE  (LS 10/11)''''']
+
'''''Časový harmonogram cvičení KANE  (LS 2011/2012)''''' - připravuje se
 
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy/ '''''Návody ke cvičení KANE''''']
 
 
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/harmonogram/harmonogram_ls10_11_KANH.htm  '''''Časový harmonogram cvičení KANH  (LS 10/11)''''']
 
 
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy/ '''''Návody ke cvičení KANH''''']
 
 
 
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, měřené hodnoty, protokol o výpočtech, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 
*Známky z jednotlivých úloh se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
 
*Poslední úloha musí být odevzdaná '''před výukou v terénu''' (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (pro KANH).
 
*Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek '''snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.'''
 
 
 
 
 
V Praze dne 27.1.2011       
 
 
 
  
Ing. Karel Benda, CSc., vedoucí cvičení
+
'''''Časový harmonogram cvičení KANH  (LS 2011/2012)''''' - připravuje se
  
 
== Vyučující: ==
 
== Vyučující: ==
Řádek 47: Řádek 25:
 
== Doporučená literatura: ==
 
== Doporučená literatura: ==
  
# Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009  
+
* Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009  
# Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
+
* Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
# Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění
+
* Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění
  
 
== Anotace ==
 
== Anotace ==
 
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.
 
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Verze z 18. 1. 2012, 17:11


Cvičení LS 2011/2012

úloha Název termíny
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram
3 Geometrický plán viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE (LS 2011/2012) - připravuje se

Časový harmonogram cvičení KANH (LS 2011/2012) - připravuje se

Vyučující:

Doporučená literatura:

  • Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
  • Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
  • Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.