155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 17: Řádek 17:
 
# Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
 
# Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
 
# Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění
 
# Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění
 
== Cvičení ==
 
 
* [[153KANE]] 3 hodiny týdně na oboru [[Geodézie a kartografie]]
 
* [[153KANH]] 2 hodiny týdně na oboru [[Geoinformatika]]
 
 
== Akademický rok  2009-2010 ==
 
 
'''Vyučující:'''
 
 
*  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 
*  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
 
*  [http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/muj_WEB/index.htm  Ing. Karel Benda, CSc.]  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
  
 
=== Cvičení ===
 
=== Cvičení ===
Řádek 64: Řádek 51:
 
Ing. Karel Benda, CSc.,  
 
Ing. Karel Benda, CSc.,  
 
vedoucí cvičení
 
vedoucí cvičení
 +
 +
 +
 +
== Akademický rok  2009-2010 ==
 +
 +
'''Vyučující:'''
 +
 +
*  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 +
*  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
 +
*  [http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/muj_WEB/index.htm  Ing. Karel Benda, CSc.]  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>

Verze z 27. 1. 2011, 16:28


Zkoušky a cvičení v LS 10/11

 • kdo nemá zápočet ze cvičení Mapování (153MAPG, 153MAPH), může se zúčastnit cvičení z Katastru nemovitostí, ale nemůže jít ke zkoušce z Katastru nemovitostí
 • kdo nemá zkoušku z Mapování (153MAPG, 153MAPH), nemůže jít na zkoušku z Katastru nemovitostí
 • zkouška z Katastru nemovitostí musí být úspěšně složena do konce zkouškového období letního semestru, tj. do 1.7.2011 (dle studijních předpisů)
 • termíny zkoušek budou vypsány v KOS před odjezdem na výuku v terénu

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Doporučená literatura:

 1. Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
 2. Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
 3. Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění

Cvičení

úloha Název od - do
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram
3 Geometrický plán viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE (LS 09/10)

Návody ke cvičení KANE

Časový harmonogram cvičení KANH (LS 09/10)

Návody ke cvičení KANH


 • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, měřené hodnoty, protokol o výpočtech, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 • Známky z jednotlivých úloh se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
 • Poslední úloha musí být odevzdaná před výukou v terénu (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (pro KANH).
 • Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.


V Praze dne 8.2.2010


Ing. Karel Benda, CSc., vedoucí cvičení


Akademický rok 2009-2010

Vyučující: