155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 45: Řádek 45:
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls09_10_KANE.htm '''''Časový harmonogram cvičení KANE  (LS 09/10)''''']
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls09_10_KANE.htm '''''Časový harmonogram cvičení KANE  (LS 09/10)''''']
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/indexa.html '''''Připravuje se  - Návody ke cvičení KANE''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy/ '''''Návody ke cvičení KANE''''']
  
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/harmonogram/harmonogram_ls09_10_KANH.htm  '''''Časový harmonogram cvičení KANH  (LS 09/10)''''']
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/harmonogram/harmonogram_ls09_10_KANH.htm  '''''Časový harmonogram cvičení KANH  (LS 09/10)''''']
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/indexa.html '''''Připravuje se  - Návody ke cvičení KANH''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy/ '''''Návody ke cvičení KANH''''']
  
  
Řádek 59: Řádek 59:
  
  
V Praze dne 5.2.2010
+
V Praze dne 8.2.2010
  
  
 
Ing. Karel Benda, CSc.,  
 
Ing. Karel Benda, CSc.,  
 
vedoucí cvičení
 
vedoucí cvičení

Verze z 8. 2. 2010, 14:32


Zkoušky 09/10

 • kdo nemá zápočet ze cvičení Mapování (153MAPG, 153MAPH), může se zúčastnit cvičení z Katastru nemovitostí, ale nemůže jít ke zkoušce z Katastru nemovitostí
 • kdo nemá zkoušku z Mapování (153MAPG, 153MAPH), musí ji úspěšně složit dříve, než půjde na zkoušku z Katastru nemovitostí
 • zkouška z Katastru nemovitostí musí být úspěšně složena do konce zkouškového období letního semestru, tj. do 30.6.2010 (dle studijních předpisů)
 • termíny budou vypsány v KOS na přelomu dubna a května 2010

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Doporučená literatura:

 1. Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
 2. Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
 3. Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění

Cvičení

Akademický rok 2009-2010

Vyučující:

Cvičení

úloha Název od - do
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram
3 Geometrický plán viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE (LS 09/10)

Návody ke cvičení KANE

Časový harmonogram cvičení KANH (LS 09/10)

Návody ke cvičení KANH


 • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, měřené hodnoty, protokol o výpočtech, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 • Známky z jednotlivých úloh se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
 • Poslední úloha musí být odevzdaná před výukou v terénu (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (pro KANH).
 • Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.


V Praze dne 8.2.2010


Ing. Karel Benda, CSc., vedoucí cvičení