155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
== Zkoušky 09/10 ==
 
== Zkoušky 09/10 ==
* viz vypsané termíny v KOS - začátek května 2010
+
* viz vypsané termíny v KOS začátkem května 2010
* zkouška musí být úspěšně složena do 30.6.2010
+
* zkouška musí být úspěšně složena do konce zkouškového období, tj. '''do 30.6.2010''' (dle studijních předpisů)
 +
* kdo nemá zápočet ze cvičení Mapování (153MAPG, 153MAPH), může se zúčastnit cvičení z Katastru nemovitostí, ale nemůže jít ke zkoušce
 +
* kdo nemá zkoušku z Mapování (153MAPG, 153MAPH), '''musí ji úspěšně složit dříve''', než půjde na zkoušku z Katastru nemovitostí
  
 
== Anotace ==
 
== Anotace ==

Verze z 3. 2. 2010, 09:58


Zkoušky 09/10

 • viz vypsané termíny v KOS začátkem května 2010
 • zkouška musí být úspěšně složena do konce zkouškového období, tj. do 30.6.2010 (dle studijních předpisů)
 • kdo nemá zápočet ze cvičení Mapování (153MAPG, 153MAPH), může se zúčastnit cvičení z Katastru nemovitostí, ale nemůže jít ke zkoušce
 • kdo nemá zkoušku z Mapování (153MAPG, 153MAPH), musí ji úspěšně složit dříve, než půjde na zkoušku z Katastru nemovitostí

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Doporučená literatura:

 1. Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
 2. Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
 3. Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění

Cvičení

Akademický rok 2009-2010

Vyučující:

Cvičení

úloha Název od - do
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram
3 Geometrický plán viz harmonogram

[Připravuje se - Časový harmonogram cvičení KANE (LS 09/10)]

Připravuje se - Návody ke cvičení KANE

[Připravuje se - Časový harmonogram cvičení KANH (LS 09/10)]

Připravuje se - Návody ke cvičení KANH


 • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, protokol o výpočtech, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
 • Známky z jednotlivých úloh se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
 • Poslední úloha musí být odevzdaná před výukou v terénu (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (pro KANH).
 • Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.


V Praze dne 3.2.2010


Ing. Karel Benda, CSc., v.r. vedoucí cvičení