155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Zkoušky 09/10)
m (Cvičení)
Řádek 34: Řádek 34:
 
! úloha !! Název  !! od - do     
 
! úloha !! Název  !! od - do     
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 1      ||  Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" | viz harmonogram  
+
| style="text-align: center" | 1      ||  Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" |viz harmonogram
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 2      ||  Soubor popisných informací || style="text-align: center" | viz harmonogram  
+
| style="text-align: center" | 2      ||  Soubor popisných informací || style="text-align: center" |viz harmonogram
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 3      ||  Geometrický plán || style="text-align: center" | viz harmonogram  
+
| style="text-align: center" | 3      ||  Geometrický plán || style="text-align: center" |viz harmonogram  
 
|}
 
|}
  
Řádek 50: Řádek 50:
  
  
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
+
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, protokol o výpočtech, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
+
*Známky z jednotlivých úloh se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.  
 
*Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.  
*Poslední úloha musí být odevzdaná '''před odjezdem na výuku v terénu''' (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (KANH).
+
*Poslední úloha musí být odevzdaná '''před výukou v terénu''' (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (pro KANH).
 
*Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek '''snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.'''
 
*Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek '''snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.'''
  
  
V Praze dne 21.1.2010
+
V Praze dne 3.2.2010
  
  
 
Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
vedoucí cvičení
 
vedoucí cvičení

Verze z 3. 2. 2010, 10:49


Zkoušky 09/10

  • viz vypsané termíny v KOS - začátek května 2010
  • zkouška musí být úspěšně složena do 30.6.2010

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Doporučená literatura:

  1. Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
  2. Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
  3. Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění

Cvičení

Akademický rok 2009-2010

Vyučující:

Cvičení

úloha Název od - do
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram
3 Geometrický plán viz harmonogram

[Připravuje se - Časový harmonogram cvičení KANE (LS 09/10)]

Připravuje se - Návody ke cvičení KANE

[Připravuje se - Časový harmonogram cvičení KANH (LS 09/10)]

Připravuje se - Návody ke cvičení KANH


  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, protokol o výpočtech, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Známky z jednotlivých úloh se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
  • Poslední úloha musí být odevzdaná před výukou v terénu (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (pro KANH).
  • Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.


V Praze dne 3.2.2010


Ing. Karel Benda, CSc., v.r. vedoucí cvičení