155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (→‎Cvičení: class border)
Řádek 11: Řádek 11:
  
 
'''Doporučená literatura:'''
 
'''Doporučená literatura:'''
# Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
+
# Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
# Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
+
# Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
# Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
+
# Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==

Verze z 21. 1. 2010, 12:26


Zkoušky 09/10

viz vypsané termíny v KOS - květen a červen 2010

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Doporučená literatura:

  1. Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
  2. Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
  3. Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění

Cvičení

Akademický rok 2009-2010

Vyučující:

Cvičení

úloha Název od - do
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram  
3 Geometrický plán viz harmonogram

[Připravuje se - Časový harmonogram cvičení KANE (LS 09/10)]

Připravuje se - Návody ke cvičení KANE

[Připravuje se - Časový harmonogram cvičení KANH (LS 09/10)]

Připravuje se - Návody ke cvičení KANH


  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
  • Poslední úloha musí být odevzdaná před odjezdem na výuku v terénu (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (KANH).
  • Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.


V Praze dne 21.1.2010


Ing. Karel Benda, CSc., v.r. vedoucí cvičení