155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 22: Řádek 22:
 
* [[153KANH]] 2 hodiny týdně na oboru [[Geoinformatika]]
 
* [[153KANH]] 2 hodiny týdně na oboru [[Geoinformatika]]
  
== Akademický rok  2008-2009 ==  
+
== Akademický rok  2009-2010 ==  
  
 
'''Vyučující:'''  
 
'''Vyučující:'''  
Řádek 42: Řádek 42:
 
|}
 
|}
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/KANE_ls08_09.htm ''Časový harmonogram cvičení KANE  (LS 08/09)'']
+
[Připravuje se  - ''Časový harmonogram cvičení KANE  (LS 09/10)'']
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/index.html '''''Návody ke cvičení KANE''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/indexa.html '''''Připravuje se  - Návody ke cvičení KANE''''']
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/harmonogram/KANH_ls08_09.htm ''Časový harmonogram cvičení KANH  (LS 08/09)'']
+
[Připravuje se  - ''Časový harmonogram cvičení KANH  (LS 09/10)'']
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/index.html '''''Návody ke cvičení KANH''''']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/indexa.html '''''Připravuje se  - Návody ke cvičení KANH''''']
  
  
Řádek 54: Řádek 54:
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.  
 
*Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.  
*Poslední úloha musí být odevzdaná '''před odjezdem na výuku v terénu''' (pro KANE).
+
*Poslední úloha musí být odevzdaná '''před odjezdem na výuku v terénu''' (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (KANH).
 
*Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek '''snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.'''
 
*Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek '''snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.'''
  
  
V Praze dne 23.2.2009
+
V Praze dne 21.1.2010
  
  
 
Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
vedoucí cvičení
 
vedoucí cvičení

Verze z 21. 1. 2010, 12:21


Zkoušky 08/09

5.1.2010 v 9 hod v B972

19.1.2010 v 9 hod v B972 - poslední termín

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Doporučená literatura:

  1. Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
  2. Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
  3. Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení

Akademický rok 2009-2010

Vyučující:

Cvičení

úloha Název od - do
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram  
3 Geometrický plán viz harmonogram

[Připravuje se - Časový harmonogram cvičení KANE (LS 09/10)]

Připravuje se - Návody ke cvičení KANE

[Připravuje se - Časový harmonogram cvičení KANH (LS 09/10)]

Připravuje se - Návody ke cvičení KANH


  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
  • Poslední úloha musí být odevzdaná před odjezdem na výuku v terénu (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (KANH).
  • Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.


V Praze dne 21.1.2010


Ing. Karel Benda, CSc., v.r. vedoucí cvičení