155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 36: Řádek 36:
 
|}
 
|}
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls08_09.htm ''Časový harmonogram cvičení KANE'']
+
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls08_09a.htm ''Časový harmonogram cvičení KANE'']
  
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka//153VGM/2009/neni/VGM_neni.html '''''Návody ke cvičení KANE''''']
 
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka//153VGM/2009/neni/VGM_neni.html '''''Návody ke cvičení KANE''''']

Verze z 25. 2. 2009, 18:24

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Doporučená literatura:

  1. Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
  2. Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
  3. Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005

Cvičení

Akademický rok 2008-2009

Vyučující:

Cvičení

úloha Název od - do
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Soubor popisných informací viz harmonogram  
3 Geometrický plán viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE

Návody ke cvičení KANE

Časový harmonogram cvičení KANH

Návody ke cvičení KANH


  • Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
  • Známky ze cvičení se plnou vahou uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
  • Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
  • Poslední úloha musí být odevzdaná před odjezdem na výuku v terénu (pro KANE).
  • Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
V Praze dne 23.2.2009 Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
vedoucí cvičení