155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 79 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
+
{{Katastr}}
  
počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška
+
== Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 18/19 ==
  
== [[Anotace 153KANE|Anotace]]==
+
* podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.
+
* '''zkouška z Katastru nemovitostí''' musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)
  
Přednášející:    Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
+
== Cvičení ZS 2018/2019 ==
  
 +
{|class="border"
  
Doporučená literatura:
+
! úloha !! Název !! termíny
*Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
 
*Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
 
*Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
  
 +
|-
  
Vyučující:  
+
| style="text-align: center" | 1 || Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" |viz harmonogram
  
  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
+
|-
  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
 
  Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
  Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://zdenek.valenta@fsv.cvut.cz z.valenta@seznam.cz]>
 
  
=='''Cvičení KN - letní semestr 2006/2007'''==
+
| style="text-align: center" | 2 || Geometrický plán - rozdělení pozemku (KMD) || style="text-align: center" |viz harmonogram
  
{| border="1" cellpadding="8"
 
! úloha !! Název  !!Počet cv. !! od - do   
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 1      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/uloha1/u1_zad.html Vytyčovací prvky stavební parcely] || style="text-align: center" | 2 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ]
+
 
|-
+
| style="text-align: center" | 3 || Geometrický plán - vytyčení a zpřesnění hranic || style="text-align: center" |viz harmonogram  
| style="text-align: center" | 2      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/uloha2/u2_zad.html Soubor popisných informací] || style="text-align: center" | 2 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ] &nbsp;
+
 
|-
 
| style="text-align: center" | 3     || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/uloha3/u3_zad.html Geometrický plán] || style="text-align: center" | 4 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ] &nbsp;
 
|-
 
| style="text-align: center" | 4      ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Výpočet souřadnic lomových bodů vlasnické hranice] || style="text-align: center" | 2 || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm viz harmonogram ]
 
 
|}
 
|}
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls06_07.htm ''Časový harmonogram cvičení'']
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/155kane/harmonogram/kane_harmonogram_zs18_19.pdf '''''Časový harmonogram cvičení KANE''''']
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/index.html '''''Návody ke cvičení''''']
+
[http://moodle-vyuka.cvut.cz '''''Zadání úloh a návody ke cvičení''''']
  
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
+
== Anotace ==
*Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro tuto úlohu, příp. na následujícím cvičení. Poslední úloha musí být odevzdaná na posledním cvičení příslušné studijní skupiny před odjezdem na výuku v terénu. Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
+
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a navazující IS. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Poskytování informací z KN. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Organizace zeměměřické služby.
 
 
{|
 
|-
 
| V Praze dne 2.2.2007      ||            || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|                            ||              || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|}
 

Aktuální verze z 14. 9. 2018, 13:16


Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 18/19

  • podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
  • zkouška z Katastru nemovitostí musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)

Cvičení ZS 2018/2019

úloha Název termíny
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Geometrický plán - rozdělení pozemku (KMD) viz harmonogram
3 Geometrický plán - vytyčení a zpřesnění hranic viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE

Zadání úloh a návody ke cvičení

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a navazující IS. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Poskytování informací z KN. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Organizace zeměměřické služby.