155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 90 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
+
{{Katastr}}
  
počet kreditů: 3 + 3, ukončení: zápočet, zkouška
+
== Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 18/19 ==
  
== [[Anotace 153KANE|Anotace]]==
+
* podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.
+
* '''zkouška z Katastru nemovitostí''' musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)
  
Přednášející:    Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
+
== Cvičení ZS 2018/2019 ==
  
 +
{|class="border"
  
Doporučená literatura:
+
! úloha !! Název !! termíny
  
Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
+
|-
  
Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
+
| style="text-align: center" | 1 || Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" |viz harmonogram
  
Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
+
|-
  
 +
| style="text-align: center" | 2 || Geometrický plán - rozdělení pozemku (KMD) || style="text-align: center" |viz harmonogram
  
Vyučující:
+
|-
  
  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
+
| style="text-align: center" | 3 || Geometrický plán - vytyčení a zpřesnění hranic || style="text-align: center" |viz harmonogram
  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 
  Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
  Ing. Zdeněk Valenta  <[mailto://zdenek.valenta@fsv.cvut.cz z.valenta@seznam.cz]>
 
  
=='''Cvičení - letní semestr 2006/2007'''==
 
 
{| border="1" cellpadding="8"
 
! úloha !! od    !! do    !! Název  !! Počet cvičení !! Odevzdat do &nbsp;
 
|-
 
| 1      || x || x ||  [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 || x
 
|-
 
| 2      || x || x || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 ||x            
 
|-
 
| 3      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 ||  x                 
 
|-
 
| 4      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 || x                 
 
|-
 
| 5      || x || x  || [http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm KN] || 2 || x                   
 
|-
 
 
|}
 
|}
  
[http://geo2.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/neni/stranka_neni.htm Časový harmonogram cvičení]
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/155kane/harmonogram/kane_harmonogram_zs18_19.pdf '''''Časový harmonogram cvičení KANE''''']
  
*Úloha  ad 1, 2 musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti  dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními předpisy. Úlohy  je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
+
[http://moodle-vyuka.cvut.cz '''''Zadání úloh a návody ke cvičení''''']
*Úlohy se odevzdávají po jejím ukončení a termíny pro odevzdání jsou uvedeny u jednotlivých úloh (viz výše). Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.
 
  
{|
+
== Anotace ==
|-
+
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a navazující IS. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Poskytování informací z KN. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Organizace zeměměřické služby.
| V Praze dne 25.2.2007      || || || || || ||  ||  || || || ||  Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
|-
 
|                            || || || || || ||  ||  || || || ||  vedoucí cvičení
 
|-
 
|}
 

Aktuální verze z 14. 9. 2018, 12:16


Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 18/19

  • podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
  • zkouška z Katastru nemovitostí musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)

Cvičení ZS 2018/2019

úloha Název termíny
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Geometrický plán - rozdělení pozemku (KMD) viz harmonogram
3 Geometrický plán - vytyčení a zpřesnění hranic viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE

Zadání úloh a návody ke cvičení

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a navazující IS. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Poskytování informací z KN. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Organizace zeměměřické služby.