155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 33 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Katastr}}
 
{{Katastr}}
  
== Zkoušky a cvičení v LS 10/11 ==
+
== Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 18/19 ==
* '''kdo nemá zápočet ze cvičení Mapování''' (153MAPG, 153MAPH), může se zúčastnit cvičení z Katastru nemovitostí, ale nemůže jít ke zkoušce z Katastru nemovitostí
 
* '''kdo nemá zkoušku z Mapování''' (153MAPG, 153MAPH), '''nemůže jít''' na zkoušku z Katastru nemovitostí
 
* '''zkouška z Katastru nemovitostí''' musí být úspěšně složena do konce zkouškového období letního semestru, tj. '''do 1.7.2011''' (dle studijních předpisů)
 
* termíny zkoušek budou vypsány v KOS před odjezdem na výuku v terénu
 
  
== Anotace ==
+
* podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.
+
* '''zkouška z Katastru nemovitostí''' musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)
  
== Přednášky ==
+
== Cvičení ZS 2018/2019 ==
'''Přednášející:'''    Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 
  
'''Doporučená literatura:'''
+
{|class="border"
# Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2009
 
# Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv - Praha, 2005
 
# Vyhláška č. 26/2007 Sb. v platném znění
 
  
== Cvičení LS 2010/2011 ==
+
! úloha !! Název !! termíny
  
{|class="border"
 
! úloha !! Název  !! termíny   
 
|-
 
| style="text-align: center" | 1      ||  Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" |viz harmonogram
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 2      ||  Soubor popisných informací || style="text-align: center" |viz harmonogram
 
|-
 
| style="text-align: center" | 3      ||  Geometrický plán || style="text-align: center" |viz harmonogram
 
|}
 
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/harmonogram/harmonogram_ls09_10_KANE.htm '''''Časový harmonogram cvičení KANE  (LS 09/10)''''']
+
| style="text-align: center" | 1 || Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" |viz harmonogram
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy/ '''''Návody ke cvičení KANE''''']
+
|-
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/harmonogram/harmonogram_ls09_10_KANH.htm  '''''Časový harmonogram cvičení KANH  (LS 09/10)''''']
+
| style="text-align: center" | 2 || Geometrický plán - rozdělení pozemku (KMD) || style="text-align: center" |viz harmonogram
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/kurzy/ '''''Návody ke cvičení KANH''''']
+
|-
  
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, měřené hodnoty, protokol o výpočtech, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické kvalitě.
+
| style="text-align: center" | 3 || Geometrický plán - vytyčení a zpřesnění hranic || style="text-align: center" |viz harmonogram
*Známky z jednotlivých úloh se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.
 
*Poslední úloha musí být odevzdaná '''před výukou v terénu''' (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (pro KANH).
 
*Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek '''snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.'''
 
  
 +
|}
  
V Praze dne 27.1.2011
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/155kane/harmonogram/kane_harmonogram_zs18_19.pdf '''''Časový harmonogram cvičení KANE''''']
  
Ing. Karel Benda, CSc., vedoucí cvičení
+
[http://moodle-vyuka.cvut.cz '''''Zadání úloh a návody ke cvičení''''']
  
== Akademický rok  2009-2010 ==  
+
== Anotace ==
 
+
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a navazující IS. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Poskytování informací z KN. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Organizace zeměměřické služby.
'''Vyučující:'''
 
 
 
*  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc. <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
 
*  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
 
*  [http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/muj_WEB/index.htm  Ing. Karel Benda, CSc.]  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 

Aktuální verze z 14. 9. 2018, 12:16


Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 18/19

  • podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
  • zkouška z Katastru nemovitostí musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)

Cvičení ZS 2018/2019

úloha Název termíny
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Geometrický plán - rozdělení pozemku (KMD) viz harmonogram
3 Geometrický plán - vytyčení a zpřesnění hranic viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE

Zadání úloh a návody ke cvičení

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a navazující IS. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Poskytování informací z KN. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Organizace zeměměřické služby.