155KANE Katastr nemovitostí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 51 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Katastr}}
 
{{Katastr}}
  
== Zkoušky 09/10 ==
+
== Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 18/19 ==
viz vypsané termíny v KOS - květen a červen 2010
 
  
== Anotace ==
+
* podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí - ISKN. Organizace zeměměřické služby. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru.
+
* '''zkouška z Katastru nemovitostí''' musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)
  
== Přednášky ==
+
== Cvičení ZS 2018/2019 ==
'''Přednášející:'''    Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 
  
'''Doporučená literatura:'''
+
{|class="border"
# Kuba B., Olivová K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE, Praha 2004.
 
# Bumba J.: Geometrický plán, LINDE, Praha 1999.
 
# Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT FSv-Praha, 2005
 
  
== Cvičení ==
+
! úloha !! Název !! termíny
  
* [[153KANE]] 3 hodiny týdně na oboru [[Geodézie a kartografie]]
+
|-
* [[153KANH]] 2 hodiny týdně na oboru [[Geoinformatika]]
 
  
== Akademický rok  2009-2010 ==
+
| style="text-align: center" | 1 || Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" |viz harmonogram
  
'''Vyučující:'''
+
|-
  
*  Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.  <[mailto://michal@fsv.cvut.cz michal@fsv.cvut.cz]>
+
| style="text-align: center" | 2 || Geometrický plán - rozdělení pozemku (KMD) || style="text-align: center" |viz harmonogram
*  Doc. Ing. Milan Huml, CSc. <[mailto://huml@fsv.cvut.cz  huml@fsv.cvut.cz]>
 
*  Ing. Karel Benda, CSc.  <[mailto://karel.benda@fsv.cvut.cz karel.benda@fsv.cvut.cz]>
 
  
=== Cvičení ===
 
 
{| border="1" cellpadding="8"
 
! úloha !! Název  !! od - do   
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center" | 1      ||  Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely || style="text-align: center" |  viz harmonogram
 
|-
 
| style="text-align: center" | 2      ||  Soubor popisných informací || style="text-align: center" |  viz harmonogram &nbsp;
 
|-
 
| style="text-align: center" | 3      ||  Geometrický plán || style="text-align: center" |  viz harmonogram
 
|}
 
  
[Připravuje se  - ''Časový harmonogram cvičení KANE  (LS 09/10)'']
+
| style="text-align: center" | 3 || Geometrický plán - vytyčení a zpřesnění hranic || style="text-align: center" |viz harmonogram  
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kane/indexa.html '''''Připravuje se  - Návody ke cvičení KANE''''']
+
|}
  
[Připravuje se  - ''Časový harmonogram cvičení KANH  (LS 09/10)'']
+
[http://pepa.fsv.cvut.cz/~bendakar/vyuka/155kane/harmonogram/kane_harmonogram_zs18_19.pdf '''''Časový harmonogram cvičení KANE''''']
  
[http://geo3.fsv.cvut.cz/~benda/vyuka/153kanh/indexa.html '''''Připravuje se  - Návody ke cvičení KANH''''']
+
[http://moodle-vyuka.cvut.cz '''''Zadání úloh a návody ke cvičení''''']
  
 
+
== Anotace ==
*Úlohy musí obsahovat technickou zprávu, posouzení přesnosti dosažených výsledků, výpočetní a grafické přílohy. Požadavky na přesnost jsou stanoveny platnými právními a resortními předpisy. Úlohy je nutné zpracovat věcně správně a ve vyhovující grafické  kvalitě.
+
Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a navazující IS. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Poskytování informací z KN. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Organizace zeměměřické služby.
*Známky ze cvičení se '''plnou vahou''' uplatní při závěrečné klasifikaci u zkoušky.
 
*Úlohy se odevzdávají na posledním cvičení vyhrazeném pro úlohu, příp. na následujícím cvičení.  
 
*Poslední úloha musí být odevzdaná '''před odjezdem na výuku v terénu''' (pro KANE) nebo na posledním cvičení semestru (KANH).
 
*Neodůvodněné pozdní odevzdání úlohy bude mít za následek '''snížení klasifikace úlohy, příp. neudělení zápočtu.'''
 
 
 
 
 
V Praze dne 21.1.2010
 
 
 
 
 
Ing. Karel Benda, CSc., v.r.
 
vedoucí cvičení
 

Aktuální verze z 14. 9. 2018, 13:16


Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 18/19

  • podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
  • zkouška z Katastru nemovitostí musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)

Cvičení ZS 2018/2019

úloha Název termíny
1 Výpočet vytyčovacích prvků stavební parcely viz harmonogram
2 Geometrický plán - rozdělení pozemku (KMD) viz harmonogram
3 Geometrický plán - vytyčení a zpřesnění hranic viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení KANE

Zadání úloh a návody ke cvičení

Anotace

Historie evidence nemovitostí v ČR. Stabilní a pozemkový katastr. Jednotná evidence půdy a Evidence nemovitostí.Vývoj knihovního práva. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Právní vztahy k nemovitostem, jejich zápis do katastru. Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) a navazující IS. Vedení a revize katastru - šetření, měření, výpočty, zobrazování a dokumentace. Poskytování informací z KN. Geometrický plán. Vytyčování vlastnických hranic. Organizace zeměměřické služby.