155ISKN Informační systém Katastru nemovitostí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN). Studenti si prakticky vyzkouší práci s aplikací APV ISKN (aplikační vybavení ISKN). Na cvičeních si vyzkouší jednotlivé aplikace tohoto systému – Poskytování údajŧ, Příprava aktualizace, atd. V dalších úlohách budou mít možnost projít celým procesem zápisu údajŧ do Katastru nemovitostí (vkladové řízení, řízení o záznamu, zápis geometrického plánu, atd.). V dalších hodinách se zaměří pozornost na strukturu databáze ISKN a na cvičeních si studenti vyzkouší vytvořit speciální výstupy z ISKN, které neumožňuje standardní aplikační vybavení.

Přednášející: Ing. Petr Souček, Ph.D.

Rozsah 1P/2cv, 3kredity, obor H, bc povinně volitelný, letní semestr

Předmět bude zařazen do výuky v akademickém roce 2010-2011