155GP2 Geodetické přístroje 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každou středu v místnosti C219 od 9:50 do 12:20. Úvod do GNSS listopad 2008

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

 • 1. Blok (8.10 - 16.11.)
 • 3. Blok (21.11., 12.12.)
  • test + ruční GPS přijímače (venku)
  • zpracování dat z ručních GPS přijímačů (laboratoř)
  • měření s geodetickými GPS přijímači (venku)
  • zpracování dat z geodetických GPS přijímačů (laboratoř)
 • 3. Blok (19.12., 2.1.)

výuka v terénu

NOVÉ - Udílení zápočtů:

 • Vzhledem k tomu, že jsme při kontrole technických zpráv narazili na nesrovnalosti vašich výsledků a uváděných dat, rozhodli jsme se početní úlohy překontrolovat. K tomu bude nutné, abyste nám všechny skupiny (slovy skupiny JEDNA až DVANÁCT) dodali vaše měření z úloh součtová konstanta, trigonometrická a velmi přesná nivelace. Data nahrávejte na ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/VYEM_Upload/data a to nejpozději do 15.6.
 • Popis formátu, v jakém měřená data požadujeme, najdete na ulohy_formatDat.txt
 • Ve 3. turnusu také došlo k neuvěřitelné nepřehlednosti odevzdávaných úloh. Proto jsme úlohy ze serveru smazali a některé skupiny je tam musí nahrát znovu. Přehled těchto chybějících úloh naleznete ve výše zmíněném souboru. Nezapomínejte na správné názvy souboru, viz pokyny k výuce. Termín pro opětovné nahrání chybějících úloh je take 15.6.
 • Při nedodržení formátu dat (název souborů, proměnných, ....) budou a jsou soubory mazány a přesouvány do patřičných míst!!!!
 • Nové: uvědomte si, že soubory s daty budou zpracovány automaticky, proto formát musí být striktně dodržen (názvy matic, pořadí a počet sloupců matice, musí jít o soubor spustitelný pod Matlabem). Na základě dosavadních zkušeností byl popis formátu ještě upřesněn. V případě, že se Vám zdá, že Vaše data nelze z zadaném formátu uložit, formát nemodifikujte, ale nejprve situaci konzultujte.


Informace k výuce: 5. - 20.5. 2008 - společná s výukou Geodézie

 • terenEMEG.pdf - Pokyny k výuce v terénu a zadání jednotlivých úloh (doplněny budou ještě o normu vykreslení fasády)
 • seznam skupin bude možné dokončit a zveřejnit až po definitivních změnách ve skupinách výuky Geodézie.


Obecné pokyny:

 • Potřebné vybavení:
  • každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
  • do skupiny - pásmo (min 20 m dlouhé), tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)
  • kytara, tenisové rakety, kolo, nafukovací matračka, ... :-)


Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické přístroje v základních geodetických úlohách, nebo umožňují realizaci nových měřických metod. Půjde o následující přístroje:

 • elektrooptické dálkoměry
 • elektronické teodolity (ET) a universální elektronické teodolity (UET)
 • hledače podzemních vedení
 • digitální nivelační přístroje
 • GNSS přijímače

Obsahem cvičení bude řešení těchto úloh:

 • Určení součtové konstanty
 • Trigonometrická nivelace
 • Vyhledání podzemních vedení
 • Nivelace s přístrojem Leica NA 3003
 • Vytyčení pomocí TCA 2003
 • Zaměření fasády
 • Globální navigační satelitní systémy


Konzultace

Pavel Tesař