155GP2 Geodetické přístroje 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 90: Řádek 90:
 
*při zpracovávání úlohy Fasáda dodržujte, prosím, normu umístění a zobrazení prvků fasády. Norma je umístěna [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/2009/DoplnujiciInfo.pdf zde].
 
*při zpracovávání úlohy Fasáda dodržujte, prosím, normu umístění a zobrazení prvků fasády. Norma je umístěna [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/2009/DoplnujiciInfo.pdf zde].
  
 +
'''VPN: obsah technické zprávy'''
 +
 +
Technická zpráva by měla být psána formou blížící se formě skutečné technické zprávy v geodetické praxi. Nebo-li obsahem zprávy není popis
 +
MNČ, vzorce, závěr apod. Obsahem je pouze popis provedených prací, zmíněny použité měřické a výpočetní postupy a výsledky (případně další
 +
výstupy požadované zadavatelem). Technická zpráva splňuje i jisté formální náležitosti (popisové pole, číslování stránek, obsah, přehled příloh apod.). Pěkná úprava technické zprávy je důležitým znakem technické zprávy. Technická zpráva je odevzdávana za každou měřickou četu samostatně, číslo čety a složení čety je uvedeno v popisovém poli.
 +
 +
V případě VPN je v tech. zprávě '''navíc''' požadováno:
 +
* Tabulka s přehledně zpracovaným zapisníkem (u každého pořadu by mělo být uvedeno převýšení tam, zpět, rozdíl, průměr převýšení, dopustný rozdíl, počet přestav, délka pořadu, označení čety, která pořad nivelovala).
 +
* Náčrt sítě.
 +
* Odhad kilometrové směrodatné odchylky nivelace.
 +
* Závěr, ve kterém je porovnána velmi přesná nivelace s nivelací trigonometrickou.
 +
 +
'''Trigonometrická nivelace: obsah technické zprávy'''
 +
 +
Platí totéž, co pro technickou zprávu pro VPN.
 +
 +
V případě trig. nivelace je v tech. zprávě '''navíc''' požadováno:
 +
* Tabulka s přehledně zpracovaným zápisníkem, ze kterého je patrna délka pořadu, počet stanovisek stroje, výsledné převýšení. Ze zpracovaného zápisníku je možné ověřit, že měření není zatíženo hrubou chybou (např. uvedena převýšení tam a zpět).
 +
* Náčrt sítě.
  
 
<!--
 
<!--

Verze z 16. 5. 2009, 10:26

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 16:00 do 18:50. Úvod do GNSS duben 2009

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

 • 1. Blok (4.3. - 25.3.)
 • 2. Blok (1.4.- 15.4.)
  • test + ruční GPS přijímače (venku)
  • zpracování dat z ručních GPS přijímačů (laboratoř)
  • měření s geodetickými GPS přijímači (venku)
  • zpracování dat z geodetických GPS přijímačů (laboratoř)
  • data z měření na střeše 15.4. jsou zde:pilíř A, pilíř B, pilíř C
 • 3. Blok (22.4., 29.4.)

Výsledky kontrolního testu z 1.4.2009

Jaké vládne počasí v naší laboratoři? To se dozvíte zde

Výuka v terénu 2009

Časový plán:

 • Výuka z EMEG je oddělena od výuky VTG, nástup na výuku je dne 14.5. v 17:30 v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.
 • V době od 17:30 do 17:45 je třeba se zaregistrovat u vedoucího výuky (Ing. Vyskočil) a potvrdit tím svou účast.
 • bozp.pdf - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na začátku výuky podepsat.
 • Studenti, kteří z různých důvodů neabsolvují předcházející výuku z geodézie, musí zaplatit účastnický poplatek p. Malachovskému. Poplatek činí 860,- Kč. Platební karty nejsou přijímány. V ceně je ubytování a stravné, počínající večeří 14.5. a konče snídaní 19.5.
 • Pracovní dny jsou 4, 15.5. - 18.5. včetně. Nástup k měření je v 8:00, pozdní příchod nebude tolerován.
 • Pro získání zápočtu je potřeba aktivní účast na všech úlohách a odevzdání technických zpráv dle pořadavků vyučujících do později určeného termínu.
 • Vzhledem k pohybu po veřejných komunikacích není možné práci vykonávat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Dále se důrazně doporučuje nosit výstražnou vestu.
 • Potřebné vybavení:
  • každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
  • do skupiny - 3*pásmo (min 20 m dlouhé), 3*dvoumetr, tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)

Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické přístroje v základních geodetických úlohách, nebo umožňují realizaci nových měřických metod. Půjde o následující přístroje:

 • elektrooptické dálkoměry
 • elektronické teodolity (ET) a universální elektronické teodolity (UET)
 • hledače podzemních vedení
 • digitální nivelační přístroje
 • GNSS přijímače

Obsahem cvičení bude řešení těchto úloh:

 • SOU: Určení součtové konstanty
 • TRG: Trigonometrická nivelace
 • VED: Vyhledání podzemních vedení
 • VPN: Nivelace s přístrojem Leica NA 3003
 • VYT: Vytyčení pomocí TCA 2003
 • FAS: Zaměření fasády
 • GNSS: Globální navigační satelitní systémy
1.den 2.den 3.den 4.den
Skupina 1 TRG+SOU VED+VPN GNSS FAS+VYT
Skupina 2 VED+VPN TRG+SOU FAS+VYT GNSS
Skupina 3 GNSS FAS+VYT TRG+SOU VED+VPN
Skupina 4 FAS+VYT GNSS VED+VPN TRG+SOU

Zadání jednotlivých úloh si stáhněte zde

Rozdělení do skupin pro výuku v terénu v termínu 15. - 18.5.2009 naleznete zde

Doplňující informace!

 • při zpracovávání úlohy Fasáda dodržujte, prosím, normu umístění a zobrazení prvků fasády. Norma je umístěna zde.

VPN: obsah technické zprávy

Technická zpráva by měla být psána formou blížící se formě skutečné technické zprávy v geodetické praxi. Nebo-li obsahem zprávy není popis MNČ, vzorce, závěr apod. Obsahem je pouze popis provedených prací, zmíněny použité měřické a výpočetní postupy a výsledky (případně další výstupy požadované zadavatelem). Technická zpráva splňuje i jisté formální náležitosti (popisové pole, číslování stránek, obsah, přehled příloh apod.). Pěkná úprava technické zprávy je důležitým znakem technické zprávy. Technická zpráva je odevzdávana za každou měřickou četu samostatně, číslo čety a složení čety je uvedeno v popisovém poli.

V případě VPN je v tech. zprávě navíc požadováno:

 • Tabulka s přehledně zpracovaným zapisníkem (u každého pořadu by mělo být uvedeno převýšení tam, zpět, rozdíl, průměr převýšení, dopustný rozdíl, počet přestav, délka pořadu, označení čety, která pořad nivelovala).
 • Náčrt sítě.
 • Odhad kilometrové směrodatné odchylky nivelace.
 • Závěr, ve kterém je porovnána velmi přesná nivelace s nivelací trigonometrickou.

Trigonometrická nivelace: obsah technické zprávy

Platí totéž, co pro technickou zprávu pro VPN.

V případě trig. nivelace je v tech. zprávě navíc požadováno:

 • Tabulka s přehledně zpracovaným zápisníkem, ze kterého je patrna délka pořadu, počet stanovisek stroje, výsledné převýšení. Ze zpracovaného zápisníku je možné ověřit, že měření není zatíženo hrubou chybou (např. uvedena převýšení tam a zpět).
 • Náčrt sítě.


Konzultace

Zdeněk Vyskočil