155GP2 Geodetické přístroje 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 83: Řádek 83:
 
|}
 
|}
  
''''Rozdělení do skupin pro výuku v terénu v termínu 15. - 18.5.2009 naleznete [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/seznam_lidi.pdf zde]''''
+
'''Rozdělení do skupin pro výuku v terénu v termínu 15. - 18.5.2009 naleznete [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/seznam_lidi.pdf zde]'''
*
+
 
  
  

Verze z 5. 5. 2009, 15:38

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 16:00 do 18:50. Úvod do GNSS duben 2009

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

 • 1. Blok (4.3. - 25.3.)
 • 2. Blok (1.4.- 15.4.)
  • test + ruční GPS přijímače (venku)
  • zpracování dat z ručních GPS přijímačů (laboratoř)
  • měření s geodetickými GPS přijímači (venku)
  • zpracování dat z geodetických GPS přijímačů (laboratoř)
  • data z měření na střeše 15.4. jsou zde:pilíř A, pilíř B, pilíř C
 • 3. Blok (22.4., 29.4.)

Výsledky kontrolního testu z 1.4.2009

Jaké vládne počasí v naší laboratoři? To se dozvíte zde

Výuka v terénu 2009

Časový plán:

 • Výuka z EMEG je oddělena od výuky VTG, nástup na výuku je dne 14.5. v 17:30 v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.
 • V době od 17:30 do 17:45 je třeba se zaregistrovat u vedoucího výuky (Ing. Vyskočil) a potvrdit tím svou účast.
 • bozp.pdf - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na začátku výuky podepsat.
 • Studenti, kteří z různých důvodů neabsolvují předcházející výuku z geodézie, musí zaplatit účastnický poplatek p. Malachovskému. Poplatek činí 860,- Kč. Platební karty nejsou přijímány. V ceně je ubytování a stravné, počínající večeří 14.5. a konče snídaní 19.5.
 • Pracovní dny jsou 4, 15.5. - 18.5. včetně. Nástup k měření je v 8:00, pozdní příchod nebude tolerován.
 • Pro získání zápočtu je potřeba aktivní účast na všech úlohách a odevzdání technických zpráv dle pořadavků vyučujících do později určeného termínu.
 • Vzhledem k pohybu po veřejných komunikacích není možné práci vykonávat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Dále se důrazně doporučuje nosit výstražnou vestu.
 • Potřebné vybavení:
  • každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
  • do skupiny - 3*pásmo (min 20 m dlouhé), 3*dvoumetr, tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)

Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické přístroje v základních geodetických úlohách, nebo umožňují realizaci nových měřických metod. Půjde o následující přístroje:

 • elektrooptické dálkoměry
 • elektronické teodolity (ET) a universální elektronické teodolity (UET)
 • hledače podzemních vedení
 • digitální nivelační přístroje
 • GNSS přijímače

Obsahem cvičení bude řešení těchto úloh:

 • SOU: Určení součtové konstanty
 • TRG: Trigonometrická nivelace
 • VED: Vyhledání podzemních vedení
 • VPN: Nivelace s přístrojem Leica NA 3003
 • VYT: Vytyčení pomocí TCA 2003
 • FAS: Zaměření fasády
 • GNSS: Globální navigační satelitní systémy
1.den 2.den 3.den 4.den
Skupina 1 TRG+SOU VED+VPN GNSS FAS+VYT
Skupina 2 VED+VPN TRG+SOU FAS+VYT GNSS
Skupina 3 GNSS FAS+VYT TRG+SOU VED+VPN
Skupina 4 FAS+VYT GNSS VED+VPN TRG+SOU

Rozdělení do skupin pro výuku v terénu v termínu 15. - 18.5.2009 naleznete zdeKonzultace

Zdeněk Vyskočil