155GP2 Geodetické přístroje 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 36: Řádek 36:
 
-->
 
-->
  
==výuka v terénu==
+
=='''Výuka v terénu 2009'''==
'''NOVÉ - Udílení zápočtů:'''
+
Časový plán:
* Vzhledem k tomu, že jsme při kontrole technických zpráv narazili na nesrovnalosti vašich výsledků a uváděných dat, rozhodli jsme se početní úlohy překontrolovat. K tomu bude nutné, abyste nám '''všechny skupiny''' (slovy skupiny JEDNA až DVANÁCT) dodali vaše měření z úloh součtová konstanta,  trigonometrická a velmi přesná nivelace. Data nahrávejte na ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/VYEM_Upload/data a to nejpozději do 15.6.
+
*Výuka z EMEG je oddělena od výuky VTG, nástup na výuku je dne 14.5. v 17:30 v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.  
* Popis formátu, v jakém měřená data požadujeme, najdete na [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/ulohy_formatDat.txt ulohy_formatDat.txt]
+
*V době od 17:30 do 17:45 je třeba se zaregistrovat u vedoucího výuky (Ing. Vyskočil) a potvrdit tím svou účast.  
* Ve 3. turnusu také došlo k neuvěřitelné nepřehlednosti odevzdávaných úloh. Proto jsme úlohy ze serveru smazali a některé skupiny je tam musí nahrát znovu. Přehled těchto chybějících úloh naleznete ve výše zmíněném souboru. Nezapomínejte na správné názvy souboru, viz pokyny k výuce. Termín pro opětovné nahrání chybějících úloh je take 15.6.  
 
* '''Při nedodržení formátu dat''' (název souborů, proměnných, ....) '''budou a jsou soubory mazány a přesouvány do [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/VYEM_Upload/data/chlivek_pro_ty_co_neumeji_dodrzet_pozadovany_format patřičných míst]!!!!'''
 
*'''Nové''': uvědomte si, že soubory s daty budou zpracovány automaticky, proto formát  musí být striktně dodržen (názvy matic, pořadí a počet sloupců matice, musí jít o soubor spustitelný pod Matlabem). Na základě dosavadních zkušeností byl popis formátu ještě upřesněn. V případě, že se Vám zdá, že Vaše data nelze z zadaném formátu uložit, formát nemodifikujte, ale nejprve situaci konzultujte.
 
 
 
<!--
 
'''NOVÉ - Udílení zápočtů:'''
 
[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/zapoctyTeren.pdf zapoctyTeren.pdf] - K 25.6. aktualizovaný seznam odevzdaných úloh a udělených zápočtů. Omlouváme za zdržení při kontrole, které bylo způsobeno následujícími důvody:
 
*  přes mnohé upozorňování nesplňovala opakovaně velká část odevzdaných technických zpráv požadavky na název souboru. Tyto úlohy byly ze serveru mazány - prázdná položka v seznamu odevzdaných úloh.
 
** '''NOVÉ''' Nevím čím je způsobena neschopnost soubor správně pojmenovat (např. velká písmena, ...), nicméně se tak děje stále. Viz seznam 25.6. smazaných souborů: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/smazane_soubory070626.txt smazane_soubory070626.txt]
 
*  Část technických zpráv nesplňovala zadání (viz. níže) => nesplněná úloha (ne - v seznamu). Pro udělení zápočtu je třeba osobně domluvit, jakým způsobem bude úloha opravena.
 
** '''NOVÉ''' Konkrétně u GPS bylo požadováno zhodnocení přesnosti pomocí aposteriorní jednotkové směrodatné odchylky transformačního klíče a ne pomocí souřadnicových rozdílů. A když už tak bylo učiněno, tak by bylo vhodné to zmínit v závěru (ze seznam protokolů není zřejmé , jestli student ví, na co se ho ptáme :)).
 
 
 
Studenti mající nárok na zápočet si pro něj mohou zajít do B923 nebo bude zapisován u zkoušky.
 
Soubor [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/vypis.txt vypis.txt] obsahuje výpis všech souborů, které máme k dispozici.
 
 
 
Chybějící nebo opravené úlohy máte možnost odevzdat do neděle 3.6.2007 23:59 SEČ, a to na ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/VYEM_Upload s anonymním přihlášením. Kontrolovány budou pouze úlohy se správným názvem souboru (viz. [ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/terenEMEG.pdf terenEMEG.pdf] - "Vytýčenie pomocou TCA 2003.dgn" není ten případ.). U technických zpráv odevzdávaných za celou skupinu (podle požadavků vedoucího úlohy), nemusíte v názvu souboru uvádět jména členů skupiny. Lepší známkou než 4 budou ohodnoceny úlohy se všemi náležitostmi -zejména:
 
* Titulní stránka
 
* Konkrétní zadání, podle kterého jste postupovali (nemuselo vždy odpovídat obecnému zadání)
 
* Všechny výpočty musí být protokolovány (seznam měřených hodnot, protokol o vyrovnání). Neznamená to, že musíte vypsat všechny vzorce.
 
* Výsledky, pokud bylo požadováno vyrovnání, tak i odhad přesnosti (včetně jednotek).
 
 
 
* Technická zpráva obsahující jedinou větu - "''Výsledná součtová konstanta je rovna nule.''" - opět není příkladem správně protokolovaného výpočtu s prokazatelnými výsledky a odhadem přesnosti.
 
 
 
Máte-li pocit, že již odevzdané úlohy tato kritéria nesplňují, není nic jednoduššího než vylepšenou úlohu nahrát na ftp. Pouze u úloh s poznámkou "'''OK'''" máte téměř 100% jistotu, že byly přijaty a kladně ohodnoceny.
 
 
 
Další kolo oprav proběhne až po tomto víkendu.
 
 
 
'''Poznámka:'''
 
* Projděte si vaše zápisky a úlohy z Teorie chyb a zjistěte, co obsahuje protokol o vyrovnání. 
 
* Úloha by měla obsahovat ve vhodné formě zápisník měření (ze kterého bude například patrno, jak dlouhý byl pořad, jaké bylo převýšení tam a jaké zpět ...).
 
* V případě, že byly použity váhy, mělo by být řečeno, jak byly voleny.
 
* Součástí TZ nejsou vzorce pro MNČ -- ty jsou všem dobře známy.
 
* Součtová konstanta pro všechny použité stroje měla být počítána v jednom společném vyrovnání. Výhodou je, že základny jsou '''shodné''' pro všechny stroje a není nutné je počítat samostatně (je to dokonce chybné). Počet neznámých je tak menší. Otázkou je, zda-li použité stroje jsou shodně přesné a zda-li by měření neměli být zaváděny s různými vahami (to si musí každý rozmyslet sám).
 
* Znovu se přesvědčte, že jména souborů odpovídají požadavkům. Velmi často jsou použita písmena s diakritikou nebo písmena velké abecedy. Úlohy s chybnými názvy '''byly a budou''' ze serveru smazány.
 
-->
 
 
 
'''Informace k výuce:'''
 
5. - 20.5. 2008 - společná s výukou Geodézie
 
 
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/skupinyEMEG.pdf skupinyEMEG.pdf] - aktuální seznam skupin. Emailem pošlete doplnění.
 
 
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/terenEMEG.pdf terenEMEG.pdf] - Pokyny k výuce v terénu a zadání jednotlivých úloh (doplněny budou ještě o normu vykreslení fasády)
 
* seznam skupin bude možné dokončit a zveřejnit až po definitivních změnách ve skupinách výuky Geodézie.
 
 
 
 
 
Obecné pokyny:
 
<!--
 
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/bozp.pdf bozp.pdf] - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na  začátku výuky podepsat.
 
*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/EMEG/bozp.pdf bozp.pdf] - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na  začátku výuky podepsat.
* Nástup na výuku je dne 5.5.2008 do 17.00 hod. v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.  
+
*Studenti, kteří z různých důvodů neabsolvují předcházející výuku z geodézie, musí zaplatit účastnický poplatek p. Malachovskému. Poplatek činí 860,- Kč. Platební karty nejsou přijímány. V ceně je ubytování a stravné, počínající večeří 14.5. a konče snídaní 19.5.
* Po příchodu se každý ohlásí vedoucímu výuky a bude ubytován (Dámy budou ubytovány na bungalovech na dvou až pětilůžkových pokojích, páni na chatičkách po třech).
+
*Pracovní dny jsou 4, 15.5. - 18.5. včetně. Nástup k měření je v 8:00, pozdní příchod nebude tolerován.
* Zahájení výuky proběhne po večeři v jídelně cca od 18.30
+
*Pro získání zápočtu je potřeba aktivní účast na všech úlohách a odevzdání technických zpráv dle pořadavků vyučujících do později určeného termínu.
* Prvním jídlem bude večeře 9.5. od 18.00 a posledním jídlem snídaně 24.5.
+
*Vzhledem k pohybu po veřejných komunikacích není možné práci vykonávat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Dále se důrazně doporučuje nosit výstražnou vestu.
* Zájemci o vegetariánskou stravu se mi prosím nahlašte emailem.
 
-->
 
 
* Potřebné vybavení:
 
* Potřebné vybavení:
 
** každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
 
** každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
 
** do skupiny - pásmo (min 20 m dlouhé), tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)
 
** do skupiny - pásmo (min 20 m dlouhé), tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)
** kytara, tenisové rakety, kolo, nafukovací matračka, ... :-)
 
 
 
  
 
Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické  
 
Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické  
Řádek 128: Řádek 76:
  
 
==Konzultace==
 
==Konzultace==
[[Ing. Pavel Tesař | Pavel Tesař]]
+
[[Ing. Zdeněk Vyskočil | Zdeněk Vyskočil]]

Verze z 2. 4. 2009, 10:01

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 16:00 do 18:50. Úvod do GNSS duben 2009

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

 • 1. Blok (4.3. - 25.3.)
 • 2. Blok (1.4.- 15.4.)
  • test + ruční GPS přijímače (venku)
  • zpracování dat z ručních GPS přijímačů (laboratoř)
  • měření s geodetickými GPS přijímači (venku)
  • zpracování dat z geodetických GPS přijímačů (laboratoř)
 • 3. Blok (22.4., 29.4.)

Výuka v terénu 2009

Časový plán:

 • Výuka z EMEG je oddělena od výuky VTG, nástup na výuku je dne 14.5. v 17:30 v areálu autokempu BIOVERMA ve Starém Městě pod Sněžníkem.
 • V době od 17:30 do 17:45 je třeba se zaregistrovat u vedoucího výuky (Ing. Vyskočil) a potvrdit tím svou účast.
 • bozp.pdf - Přečtěte si Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, které budete muset na začátku výuky podepsat.
 • Studenti, kteří z různých důvodů neabsolvují předcházející výuku z geodézie, musí zaplatit účastnický poplatek p. Malachovskému. Poplatek činí 860,- Kč. Platební karty nejsou přijímány. V ceně je ubytování a stravné, počínající večeří 14.5. a konče snídaní 19.5.
 • Pracovní dny jsou 4, 15.5. - 18.5. včetně. Nástup k měření je v 8:00, pozdní příchod nebude tolerován.
 • Pro získání zápočtu je potřeba aktivní účast na všech úlohách a odevzdání technických zpráv dle pořadavků vyučujících do později určeného termínu.
 • Vzhledem k pohybu po veřejných komunikacích není možné práci vykonávat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Dále se důrazně doporučuje nosit výstražnou vestu.
 • Potřebné vybavení:
  • každý - výstražná vesta, vhodné oblečení do terénu (výuka probíhá za každého počasí)
  • do skupiny - pásmo (min 20 m dlouhé), tužkové baterie (6ks, i dobíjecí), čtvrtky pro náčrty (A3) + pevné desky, rýsovací potřeby, čisté papíry pro technické zprávy (A4), USB flash disk. Pokud možno 1-2 větší deštníky (vhodnější pro přenos a měření než katedrální samoletky Rychlých Šípů)

Cílem výuky v terénu EMGD je stručné seznámení s elektronickými geodetickými přístroji, které buď suplují klasické geodetické přístroje v základních geodetických úlohách, nebo umožňují realizaci nových měřických metod. Půjde o následující přístroje:

 • elektrooptické dálkoměry
 • elektronické teodolity (ET) a universální elektronické teodolity (UET)
 • hledače podzemních vedení
 • digitální nivelační přístroje
 • GNSS přijímače

Obsahem cvičení bude řešení těchto úloh:

 • Určení součtové konstanty
 • Trigonometrická nivelace
 • Vyhledání podzemních vedení
 • Nivelace s přístrojem Leica NA 3003
 • Vytyčení pomocí TCA 2003
 • Zaměření fasády
 • Globální navigační satelitní systémy


Konzultace

Zdeněk Vyskočil